Laden Evenementen

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het prachtrecht.

 

Docenten

Willem BruilD.W. (Willem) Bruil
Instituut voor Agrarisch Recht
Willem werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied. Hij was bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

E.H.M. (Els) Harbers
VanGoud Advocaten B.V. te Arnhem
Els is een ervaren pachtrechtadvocaat. Zij adviseert en procedeert veelvuldig over pachtzaken. Verder annoteert zij pachtuitspraken voor het Tijdschrift Agrarisch Recht, waarvan zij voorzitter van de redactie is.

  

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.30 uur Inleiding en stand van zaken wijziging pachtwetgeving

mr. D.W. (Willem) Bruil

13.30 – 14.30 uur Einde pacht

mr. E.H.M. (Els) Harbers

14.30 – 15.00 uur Bedrijfsmatigheid

mr. D.W. (Willem) Bruil

15.00 – 15.15 uur PAUZE
15.15 – 15.45 uur Pacht en (fosfaat)rechten

mr. E.H.M. (Els) Harbers

15.45 – 17.15 uur Overige recente rechtspraak

mr. D.W. (Willem) Bruil / mr. E.H.M. (Els) Harbers

17.15 uur EINDE, borrel

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.
Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 440,00 exclusief 21% BTW. Studiemateriaal, koffie/thee en broodjeslunch zijn inbegrepen. Het Van der Valk Hotel Zwolle 1,5 meter protocol kunt u hier inzien.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 425,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat, het Register Belastingadviseurs, de Stichting Opleiding Medewerkers en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs worden studiepunten aangevraagd.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten erop wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Indien de cursus in fysieke vorm onverhoopt niet door zal kunnen gaan, dan bieden wij u een passend digitaal alternatief.

 

Tickets

Unlimited beschikbaar
Pacht 2020 - Zwolle  440,00 (excl. 21% BTW)

Vul alstublieft alle verplichte velden in