Laden Evenementen

De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studieochtend biedt een overzicht van de rechtspraak en bespreekt de relevantie van clausules in koopovereenkomsten, zoals de ouderdomsclausule. Wat kunt u doen om te voorkomen dat na de overdracht problemen ontstaan?

 

Docent

Mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse, senior-raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
Mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse is werkzaam bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer aldaar. Naast het pachtrecht in brede zin, behandelt zij zaken op het gebied van zakenrecht, burenrecht en overeenkomstenrecht. Zij geeft daarnaast cursussen over non-conformiteit, burenrecht en pacht. Ook is zij betrokken als vaardigheidstrainer in de opleiding van nieuwe rechters.

 

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.15 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Welkom, inleiding en overzicht 
13.05  uur Conformiteit

mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse

·       Wat mag de koper verwachten

·       Rol van mededelings- en onderzoeksplichten

14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 uur Non-conformiteit

mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse

·      (Non) conformiteit bij agrarisch onroerend goed

·      Verontreiniging

·      Varia

·      Artikel 7:15 BW

·      Agrarische bestemming

·      Betekenis clausules in koopaktes

·      Ouderdomsclausules

·      (On)bekendheidsclausules

17.15 uur EINDE

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 26 personen fysiek deelnemen. Deelname via livestream is ook mogelijk

 

Korting

Deelname aan de cursusochtend kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, koffie/thee en broodjeslunch.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) worden studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Non-conformiteit 2021
350,00 excl. btw
Onbeperkt