Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op alle fiscale voordelen die de Natuurschoonwet met zich brengt, niet alleen op het gebied van de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting, maar ook op het terrein van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de Wet WOZ.

Wanneer een rangschikking vervalt of wanneer anderszins niet voldaan wordt aan de voorwaarden die de Natuurschoonwet stelt, kunnen eerdere fiscale claims alsnog ingevorderd worden. Wat betekent dat in de praktijk en hoe kan e.e.a. voorkomen worden? Deze en andere vragen zullen op de cursus worden beantwoord.

Tot slot zal aandacht besteed worden aan de diverse testamentvormen die wel of juist niet gebruikt kunnen worden bij de vererving van een landgoed en aan de mogelijkheid van de inbreng van een landgoed in een NSW-B.V./N.V. of in een stichting.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor rentmeesters, taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal)adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies.

Docent                    

mr. J. (José) de Rooij
José de Rooij juridische diensten, gevestigd te  Zevenbergen

Mr. José de Rooij heeft Nederlands recht en Notarieel recht gestudeerd en was tot 2014 notaris in West-Brabant. Zij is gespecialiseerd in vastgoed, in het bijzonder op het gebied van agrarisch recht, erfpachtrecht, projectontwikkeling, appartementsrecht én landgoederen. Sinds 2014 richt zij zich als notarieel juridisch adviseur op o.a. de landgoedeigenaren voor een optimale toepassing van de Natuurschoonwet. Daarnaast is zij als docent verbonden aan FBN Juristen, verzorgt zij voor de databank Via Juridica het onderdeel Natuurschoonwet en is zij auteur van de vastgoedmodellen van PraktijkGenerator.

 

PROGRAMMA 

12.30 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Definities, rangschikkingsvoorwaarden 2021 en WOZ-waardering
–          Doelstelling
–          Evaluatie NSW
–          Definities
–          Rangschikkingsvoorwaarden (per 2021)
–          Inbreuk op natuurschoon
–          Landbouwgronden
–          Openstelling
–          Bestemmingswaarde
15.00 uur Pauze
15.15 uur Fiscale faciliteiten NSW-landgoed
–          Inkomstenbelasting
–          Vennootschapsbelasting
–          Dividendbelasting
–          Overdrachtsbelasting
–          Erf- en schenkbelasting
–          Invordering niet-betaalde belastingen
–          Estate planning / testamenten / huwelijkse voorwaarden
–          NSW-B.V./N.V. of stichting
17.15 uur Einde

Deelname

Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 375,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 360,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

Het Instituut voor Agrarisch Recht is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum- voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar