Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over natuurbeschermingsrecht.
De Habitatrichtlijn is sinds jaar en dag een uitdaging voor de Nederlandse wetgever, voor het bestuur en voor de agrarische sector. In deze studiemiddag zal vooral worden ingegaan op de gebiedsbescherming van Natura 2000, de vergunningverlening voor agrarische bedrijven en de programmatische aanpak stikstof. De stand van zaken in de rechtspraak zal uitvoerig worden behandeld. Uiteraard zal ook het arrest van het Europese Hof van Justitie over de PAS uitgebreid aan de orde komen. Wat betekent dit voor de wetgever en voor boeren?

 

Het Hof geeft in het arrest van 7 november 2018 nadere uitleg over de relevante bepalingen van de Habitatrichtlijn.
De volledige tekst van het arrest is op de website van het Hof te lezen: http://bit.ly/2AQib4K

Doelgroep

De cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die te maken hebben met vergunningverlening voor agrarische bedrijven.

 

Docent

Franca is advocaat bij Kneppelhout & Korthals Advocaten.
Zij specialiseert zich in het bijzonder in het agrarisch recht, levensmiddelenrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht en omgevingsrecht. In 2014 behaalde zij cum laude de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieurecht. Franca schrijft regelmatig artikelen voor haar website en verschillende juridische en niet-juridische vakbladen.

 

 

PROGRAMMA 

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

14.15 uur Hoofdlijnen van de gebiedsbescherming

mr. F. (Franca) Damen, Kneppelhout & Korthals Advocaten

  • Wetgeving
  • Vergunningen
  • PAS – rechtspraak
15.15 uur PAUZE
15.30 uur De uitspraak van het EU-Hof

mr. F. (Franca) Damen

  • Wat ging er vooraf: de Afdeling bestuursrechtspraak over de PAS
  • Jurisprudentie in afwachting
  • Het EU-Hof: de uitspraak
  • Consequenties
17.15 uur EINDE 

 

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Inbegrepen zijn syllabus, koffie/thee en een aperitief.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

  

Korting

Deelname aan de cursus kost € 290,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en  de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten € 275,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 3 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft 4 PE-punten toegekend in de categorie vrije ruimte/activiteiten.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers, die zowel bij aankomst als bij vertrek de intekenlijst hebben getekend, worden toegezonden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar