Laden Evenementen

Agrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten.

 

Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegingen bij hun adviezen moeten betrekken.

 

Docenten

mr. A. (André) Verduijn RB

André Verduijn is senior belastingadviseur en Hoofd Vaktechniek Fiscaal Juridisch bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen op agro-fiscaal gebied en publiceert hij in vakbladen. Verduijn is lid van het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht.

 

prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg

Tea Mellema-Kranenburg is notaris te Katwijk, gespecialiseerd in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarnaast is zij hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gepromoveerd op “De legitieme portie” en publiceert regelmatig met name op het gebied van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht en hiermee verband houdend agrarische bedrijfsopvolging. Voorts is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ‘s-Hertogenbosch.

 

PROGRAMMA 

12.30 uur Ontvangst met broodjeslunch
13.15 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, directeur Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

13.20 uur Het maatschapscontract

 • Doelstellingen van samenwerking
 • Maatschap of anders?
 • Bedingen in contracten: meerwaardeclausule, overnemingsbeding, ontbinding etc.
 • Waardering maatschapsaandeel
 • Het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht(2018) en de maatschap
 • Vererving van het maatschapsaandeel, het arrest van 29 januari 2016
 • Aangaan maatschap en het beleid van RVO over het begrip bedrijfsoverdracht
15.00 uur Pauze
15.15 uur Fiscale aspecten maatschap

 • De inbreng:
  Hoe om te gaan met stille reserves?
  Mogelijkheden (stakings-)lijfrente?
  Herwaardering landbouwgrond
  Inbreng met ‘doorschuiving’
  Gevolgen voor de overdrachtsbelasting
 • De winstverdeling:
  Zakelijkheid
  Jaarwinst en stille reserves
  Investeringsaftrek
  Gevolgen van vrije afschrijving
 • Overnameprijs en meerwaardeclausule:
  gevolgen voor de erf- en schenkbelasting
  het arrest van 29 januari 2016
  meerwaardeclausule en inkomstenbelasting
 • Overdracht evenredig gedeelte onderneming binnen maatschap/v.o.f.?
  Hoe om te gaan met stille reserves?
  Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling erf- en schenkbelasting
  Herwaardering landbouwgrond
 • Andere fiscale aspecten
17.30 uur Einde

 

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Inbegrepen zijn syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs heeft in de categorie fiscaal met fysieke bijeenkomst 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets are not available as this evenement has passed.