Laden Evenementen

Agrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten.

 

Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegingen bij hun adviezen moeten betrekken.

  

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met de fiscale en civielrechtelijke aspecten van maatschappen.

  

Docenten

Tea Mellema-Kranenburg is notaris te Katwijk, gespecialiseerd in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarnaast is zij hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gepromoveerd op “De legitieme portie” en publiceert regelmatig met name op het gebied van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht en hiermee verband houdend agrarische bedrijfsopvolging. Voorts is zij raadsheer plaatsvervanger in het Hof ‘s-Hertogenbosch

 

André Verduijn is senior belastingadviseur en Hoofd Vaktechniek Fiscaal Juridisch bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen op agro-fiscaal gebied en publiceert hij in vakbladen.

 

 

PROGRAMMA 

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

09.35 uur De maatschap civielrechtelijk

prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg

– Geldend recht – algemeen

–  Waardering

–  Meerwaardeclausule

10.45 – 11.00 uur PAUZE
11.00 uur Fiscale aspecten maatschap 1

mr. A. (André) Verduijn RB

–  Overnamebepalingen: waardering en meerwaardeclausules fiscaal bezien

–  Vormen van personenvennootschap, KvK, RVO en BTW

–  Subjectieve onderneming, kapitaal- en privérekening, jaarwinst en belang

–  Inbreng, incl. herwaardering landbouwgrond

–  Winstverdeling

12.30 – 13.15 uur LUNCH
13.15 uur Het komende personenvennootschapsrecht

prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg

–  Concept-wetsvoorstel personenvennootschappen

14.00 uur Fiscale aspecten maatschap 2

mr. A. (André) Verduijn RB

–  Personenvennootschappen en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en
erfbelasting

–  Samenwerking tussen derden

–  Overdrachtsbelasting en omzetbelasting

15.30 uur EINDE

  

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursus kost € 440,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 425,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 5 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft 5 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft facultatief 3 PE-punten en in de vrije ruimte 2 PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar