Laden Evenementen

Agrarische ondernemers werken veel samen in het verband van een personenvennootschap, vaak in de familiekring, met partner en/of bedrijfsopvolger, maar ook via een samenwerkingsverband tussen derden.
Voor het opstellen van een goede overeenkomst van maatschap in de landbouw is kennis op het gebied van het civiele recht (waaronder het erfrecht), het fiscale recht en de (bedrijfs-)economie (waardering) noodzakelijk.

In deze cursus worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap anno 2023 in kaart gebracht en worden suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden. Enige civiele en fiscale basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor juristen en fiscalisten werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegingen bij hun adviezen moeten betrekken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met de fiscale en civielrechtelijke aspecten van maatschappen. 

Docenten

em. prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg
Tea was notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk, gespecialiseerd in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarnaast is zij  emeritus hoogleraar familievermogens-recht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gepromoveerd op “De legitieme portie” en publiceert regelmatig met name op het gebied van het erfrecht en huwelijks-vermogensrecht en hiermee verband houdend agrarische bedrijfsopvolging. Voorts is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ‘s-Hertogenbosch.

mr. A. (André) Verduijn RB
André is senior belastingadviseur en Hoofd Vaktechniek Fiscaal Juridisch bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen op agro-fiscaal gebied en publiceert hij in vakbladen.

 

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden)  

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur De maatschap civielrechtelijk
em. prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg
– Geldend recht – algemeen
– Vertegenwoordigings-, beheers-, bestuursbevoegdheid
– Waardering
– Meerwaardeclausule
10.45 uur Pauze
11.00 uur Fiscale aspecten maatschap 1
mr. A. (André) Verduijn RB
– Inleiding
– Inbreng: inbrengwaarde, stille reserves en herwaardering landbouwgrond
– Winstverdeling
– Overnamebepalingen: waardering en meerwaardeclausule
12.30 uur Lunch
13.15 uur Het komende personenvennootschapsrecht
em. prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg
– Het UBO-register
– Geschillenregelingen
– Komend personenvennootschapsrecht
14.15 uur Pauze
14.30 uur Fiscale aspecten maatschap 2
mr. A. (André) Verduijn RB
– Maatschappen en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting
– Maatschap met een ‘eigen’ BV
– Samenwerking tussen derden, samenwerkende maatschappen
– Overdrachtsbelasting, o.a. de ‘Doornebal-methode’, toetreding
– Omzetbelasting, o.a. aandachtspunten bij inbreng economisch eigendom
16.30 uur Einde

 

Deelname

Inbegrepen zijn syllabus, koffie/thee, lunch en een aperitief. Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Korting

Deelname aan de cursus kost € 525,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) bedragen de kosten € 510,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 6 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 5 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 5 facultatieve PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

Het Instituut voor Agrarisch Recht is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 5 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar