Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen.

In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen (de beleidsevaluatie).

 

Docent

Docent voor deze cursusmiddag is de heer mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

 

Programma

13.00-13.30 uur Ontvangst en koffie/thee
13.30 uur Welkom, inleiding en overzicht

prof. mr. D.W. Bruil, directeur Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

13.45 uur Voorwaarden en definities NSW-landgoed

mr. dr. J.W.A. Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen

 • Definitie landgoed
 • Criteria voor rangschikking
 • Samenwerken/aanleunen
 • Eigenaarsbegrip
 • Opstallen/historische buitenplaats
 • Bezettingsvereiste
 • Wel of geen inbreuk op natuurschoon?
15.15 – 15.30 uur PAUZE
15.30 uur Fiscale aspecten NSW-landgoed en recente ontwikkelingen
 • Faciliteiten onroerende zaakbelasting
 • Faciliteiten inkomstenbelasting
 • Faciliteiten vennootschapsbelasting / de NSW-B.V.
 • Faciliteiten overdrachtsbelasting
 • Faciliteiten erf-en schenkbelasting
 • Recente ontwikkelingen: beleidsevaluatie NSW en verder vervolg
17.00 uur EINDE

 

Docent

Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

 

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 25 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.
Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 3,5 punt en niet-fiscaal 3,5 punt toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Deze cursusmiddag is vol. Wel interesse? Geen probleem: stuur een mail naar info@iar.nl  Bij voldoende aanmeldingen gaan we op zoek naar een tweede datum.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Landgoederen
340,00 excl. btw
0 beschikbaar
Uitverkocht