Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een fysieke studiemiddag over jacht en visserij. Er zijn allerlei publiekrechtelijke regels voor het uitoefenen van de jacht en voor de visserij, gebaseerd op de Wet natuurbescherming en de Visserijwet. Wie mag, met welke middelen en onder welke voorwaarden een geweer aanleggen of een hengel uitwerpen? Zowel jacht als visserij kennen ook een privaatrechtelijke kant: de huur van rechten, overeenkomsten, overdracht van jachthuur en visrechten, etc.). Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de handhaving van de verschillende vormen van regelgeving. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die in de praktijk te maken hebben met jacht en visserij. 

Docenten

mr. R. (Ruben) Bil

Ruben behaalde in 2016 cum laude zijn rechtendiploma aan de Universiteit van Tilburg. Na een stage bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is hij aan de slag gegaan als jurist bij Sportvisserij Nederland. Binnen deze organisatie houdt hij zich met name bezig met vragen en geschillen over de Visserijwet en onderliggende regelgeving, Waterwet en Wet natuurbescherming.
Tevens adviseert Ruben waterschappen, provincies en gemeenten op gebied van visrechten en ondersteunt hij politie en BOA’s bij handhavingskwesties die betrekking hebben op de visserij.

 

mr. C.F. (Kees) van Helvoirt

Kees is als advocaat landelijk vastgoed gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Jachtkwesties, waarbij hij betrokken is, gaan over onder andere jachtveldgrens geschillen, faunaschade en overtredingen van de Wet natuurbescherming. Daarnaast adviseert Kees provincies, FBE’s, WBE’s, terreinbeherende organisaties en individuele jachthouders over vragen die betrekking hebben op de jacht, het populatiebeheer en de schadebestrijding.

 

 

 

PROGRAMMA  

13.00 – 13.30 uur         Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur                        Jachtrechten, overeenkomsten en toestemmingen

mr. C.F. (Kees) van Helvoirt

–  Soortenbescherming Wet natuurbescherming en Omgevingswet

–  Jacht, populatiebeheer en schadebestrijding

–  Jachthuur en toestemmingen grondgebruiker

15.00 – 15.15 uur         Pauze

15.15 uur                        Visrechten, contracten m.b.t. visrecht en toestemmingen

mr. R. (Ruben) Bil

–  Juridische basis van visrechten

–  Oude zakelijke visrechten

–  Huurovereenkomsten, machtiging en eigendom van visrechten

–  Kamer voor de Binnenvisserij

–  Visserijwet 1963 Reglementen en Uitvoeringsregelingen

17.15 uur                         Einde

 

Deelname

Inbegrepen zijn syllabus, koffie/thee en een aperitief. Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen. 

Korting

Deelname aan de cursusmiddag kost € 340,00 exclusief 21% BTW. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 325,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden. Mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijst is getekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar