Laden Evenementen

Ook in de huidige tijden gaat gebiedsontwikkeling onverminderd voort.
Het betreft dan meestal het omvormen van agrarische grond naar een andere bestemming. Daarvoor worden de instrumenten als koop, voorkeursrecht en onteigenen gebruikt.  Ook landinrichting en de daarbij behorende instrumenten herverkaveling en kavelruil speelt daarbij een rol. Thans is alle wetgeving gericht op het laten opgaan van de instrumenten in de Omgevingswet gereed, maar de invoering ervan is uitgesteld. Daarnaast zal het Rijk weer een grotere rol gaan spelen bij de Inrichting van Nederland.

Dit alles vormt de aanleiding voor het IAR om, in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor een studiedag te organiseren over het (bestaande en toekomstige) grondinstrumentarium en de toepassing daarvan in de (agrarische) praktijk. Door een drietal sprekers zal worden ingegaan om de instrumenten onteigening, landinrichting (herverkaveling en kavelruil), voorkeurrecht gemeente en kostenverhaal.

Na het bijwonen van de studiemiddag bent u volledig op de hoogte van alle praktische (on)mogelijkheden van de diverse instrumenten voor grondbeleid. Ook bent u alvast voorbereid op de toekomstige invoering van de Omgevingswet.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die werkzaam zijn op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en grondexploitatie.

 

Docenten

Jeroen Rheinfeld Jeroen Rheinfeld, IAR/Radboud Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen
Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Willem Van der Werf, Van der Feltz advocaten
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

Peter Overwater, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor
Peter Overwater richt zich op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen. Met als rode draad gebruik maken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden)   

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
Welkom / inleiding
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
13.00 – 14.15 uur Onteigening
mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf
– De huidige en de nieuwe ontnemingsprocedure
– De huidige en de nieuwe schadeprocedure
– De huidige en de nieuwe kostenvergoedingsregeling
14.15 – 15.30 uur Landinrichting
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
Het onderwerp ‘landinrichting’ is niet meer weg te denken uit ons landelijk gebied. Ook nu besloten is tot uitstel van de Omgevingswet blijft dit onderwerp, met de bijbehorende instrumenten herverkaveling en kavelruil, onverminderd van belang. Alle genoemde instrumenten zullen in dit onderdeel van de cursus uitgebreid worden beschreven en geanalyseerd. Ook is er ruime aandacht voor de (toekomstige) stedelijke kavelruil.
15.30 – 15.45 uur PAUZE
15.45 – 17.00 uur Voorkeusrecht gemeente en kostenverhaal
mr. P.S.A. (Peter) Overwater
– Vestigen voorkeursrecht
– Van Hakbijl naar Floret
– Zelfrealisatie en vervallen voorkeursrecht
– Kostenverhaal en de rode lijn van de criteria
17.00 – 17.30 uur Bespreken praktijkvoorbeelden in te brengen door deelnemers
17.30 uur EINDE, borrel

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.
Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief. Het Van der Valk Hotel Zwolle 1,5 meter protocol kunt u hier inzien.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
  • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) heeft 4 PE-punt toegekend.
  • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punt toegekend.
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten toegekend
In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten erop wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Unlimited beschikbaar
Grondinstrumentarium - Zwolle  350,00 (excl. 21% BTW)

Vul alstublieft alle verplichte velden in