Laden Evenementen

Let op: deze cursus wordt 26 juni 2020 via een online-cursussessie verzorgd.

Ook in de huidige tijden gaat gebiedsontwikkeling onverminderd voort.
Het betreft dan meestal het omvormen van agrarische grond naar een andere bestemming. Daarvoor worden instrumenten als koop, voorkeursrecht en onteigenen gebruikt.  Ook landinrichting en de daarbij behorende instrumenten herverkaveling en kavelruil speelt daarbij een rol.

Inmiddels zijn deze regelingen opgegaan in de Omgevingswet die, naar nu de bedoeling is, per 1 januari 2022 in werking zal treden. Daarnaast is het een tendens dat het Rijk weer een grotere rol zal gaan spelen bij de inrichting van Nederland.

Dit alles vormt de aanleiding voor het IAR om, in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor, een online cursusmiddag te organiseren over het bestaande én toekomstig grondinstrumentarium en de toepassing daarvan in de (agrarische) praktijk.

Door een drietal sprekers zal daarbij worden ingegaan op de instrumenten onteigening, landinrichting (herverkaveling en kavelruil), voorkeursrecht gemeenten en kostenverhaal.

Na het bijwonen van deze online-cursusmiddag bent u:

 • op de hoogte van alle praktische (on)mogelijkheden van de diverse instrumenten voor grondbeleid;
 • alvast voorbereid op de toekomstige invoering van de Omgevingswet.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, gebiedsontwikkelaars, rentmeesters, taxateurs en medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, die werkzaam zijn op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en/of grondexploitatie.

 

Docenten

Jeroen Rheinfeld Jeroen Rheinfeld, IAR/Radboud Universiteit/RUG
Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Willem Van der Werf, Van der Feltz advocaten
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

Peter Overwater, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor

Peter Overwater richt zich op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen, met als rode draad het gebruikmaken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkeling.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

13.15 – 15.15 uur Onteigening

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf

 • De huidige en de nieuwe ontnemingsprocedure
 • De huidige en de nieuwe schadeprocedure
 • De huidige en de nieuwe kostenvergoedingsregeling
15.15 – 15.30 uur PAUZE
15.30 – 16.30 uur Landinrichting

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

Het onderwerp ‘landinrichting’ is niet meer weg te denken uit ons landelijk gebied. Ook nu besloten is tot uitstel van de Omgevingswet blijft dit onderwerp, met de bijbehorende instrumenten herverkaveling en kavelruil, onverminderd van belang. Alle genoemde instrumenten zullen in dit onderdeel van de cursus uitgebreid worden beschreven en geanalyseerd. Ook is er ruime aandacht voor de (toekomstige) stedelijke kavelruil.

16.30 – 17.30 uur Voorkeusrecht gemeente en kostenverhaal

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

 • Vestigen voorkeursrecht
 • Van Hakbijl naar Floret
 • Zelfrealisatie en vervallen voorkeursrecht
 • Kostenverhaal en de rode lijn van de criteria
17.30 uur EINDE

 

Deelname

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de online-cursusmiddag het digitale cursusmateriaal plus een aanmeldlink en bijbehorende instructie.

 

Kosten

Deelname aan de online cursusmiddag kost € 175,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen een digitale syllabus.

 

Studiepunten

 • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
 • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
 • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
 • De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) heeft 4 PE-punt toegekend.
 • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punt toegekend.
 • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten toegekend.
In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten erop wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de online-cursusmiddag achteraf aan de deelnemers digitaal toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar