Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een interactieve cursusmiddag over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarbij zal de nadruk worden gelegd op de aandachtspunten voor uw (advies)praktijk, zodat u het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Het nieuwe GLB is per 2023 van kracht. Waar moet u in de praktijk rekening mee houden? Wat zijn de aandachtspunten en tips bij het werken met het nieuwe  GLB? Wat gaan de EU-vereenvoudigings-voorstellen in de praktijk betekenen? Op al deze vragen – en meer – zullen de beide docenten u in een interactieve cursusmiddag van een antwoord voorzien. Alles natuurlijk naar de laatste stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie.

Het ‘nieuwe’ GLB is inmiddels niet meer nieuw. De hoogste tijd om, ruim 1,5 jaar na de introductie, de eerste ervaringen uit te wisselen. In 2023 zijn de eerste deelnamemeldingen verricht en (definitieve) aanvragen ingediend. Wat zijn de eerste ervaringen met het gewijzigde stelsel van rechtstreekse betalingen en welke wijzigingen zijn aangekondigd?

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de subsidiemogelijkheden waar jonge landbouwers gebruik van kunnen maken. Wat zijn de gevolgen van een grondtransactie, een bedrijfsoverdracht en/of herstructurering voor eventueel aangevraagde subsidies in het kader van het GLB? Waar moet u als adviseur rekening mee houden bij het opstellen van een VOF-akte?

Tijdens deze studiemiddag is er zowel aandacht voor juridische vraagstukken als meer praktische zaken. Voldoende stof om met elkaar te bespreken en alles natuurlijk naar de laatste stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (agrarisch) makelaars, rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-) notarissen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs, accountants en medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen.
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Docenten

mr. H.A. (Rianne) van Bommel
Rianne is als senior jurist verbonden aan Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau te Uden. Zij is gespecialiseerd in het agrarisch recht. Hierover publiceert zij regelmatig en verzorgd zij lezingen en cursussen. Rianne is tevens voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

 

ing. W.A.H. (Wim) Dirks, ABAB Strategie Advies B.V.
Wim is als senior agrarisch bedrijfsadviseur verbonden aan ABAB Strategie Advies B.V. Hij is gespecialiseerd in het GLB beleid en mestwetgeving.

 

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden)

12.15 – 13.00 uur   Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur mr. Rianne van Bommel en ing. Wim Dirks
– Bespreken aantal kernbegrippen, zoals actieve landbouwer,
– landbouwareaal en subsidiabele hectare en jurisprudentie daaromtrent
– Actualiteiten omtrent de rechtstreekse betalingen GLB (basispremie en eco-regeling)
– De praktijk: omgaan met conditionaliteiten en ECO regeling
14.45 uur Pauze
15.00 uur mr. Rianne van Bommel en ing. Wim Dirks
– Aanvraagprocedure en besluitvorming
– Bedrijfswijzigingen; gevolgen voor aangevraagde subsidies en wanneer moeten deze wijzigingen gemeld worden bij RVO?
– Vestigingssteun jonge landbouwers
– EU-vereenvoudigingsvoorstellen in de praktijk
17.15 uur Einde

Deelname en kosten

Deelname aan de cursusochtend kost € 375,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, koffie/thee en broodjeslunch.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 360,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB),  de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN), het Register Belastingadviseurs (RB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) worden studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
GLB 2023-2027
375,00 excl. btw
Onbeperkt