Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert studiemiddagen over het nieuwe fosfaat-rechtenstelsel voor de melkrundveehouderij. Fosfaatrechten zijn aangekondigd op 2 juli 2015, najaar 2016 lag er een wetsvoorstel en per 1 januari 2017 moest het stelsel in werking treden. Dat is uitgesteld tot januari 2018.

Bij deze studiemiddagen wordt het nieuwe stelsel besproken: hoe worden de rechten toegekend, hoe kunnen ze worden overgedragen, wat is de verhouding met de verpachter. Ook het fosfaatreductie-plan 2017 met de vele rechtspraak daarover passeert de revue.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.00 – 13.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 – 13.20 uur Welkom en overzicht
prof. mr. D.W. (Willem) Bruil
  •     Aanleiding
  •     Wat ging er vooraf?
  •     Waar gaat het naartoe?
  •     Recente politieke en juridische ontwikkelingen
   
13.20 – 14.45 uur De juridische regeling
mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij
  •     De toekenning van rechten
  •     De overdracht van fosfaatrechten
  •     De fosfaatbank
  •     Knelgevallen
  •     Mogelijkheden van bezwaar en beroep
   
14.45 – 15.00 uur PAUZE
   
15.00 – 16.30 uur Concrete uitwerking
ing. A. (Arjan) Tolkamp
•     Korte geschiedenis
•     Gevolgen voor individuele bedrijven
•     Praktische oplossingen
•     Toekomstige ‘opdrachten’ wetgeving
•     Bijzonderheden
•     Welke juridische kansen ziet u?
 
16.30 – 17.30 uur Praktische problemen
Prof. mr. D.W. (Willem Bruil), mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij

en ing. A. (Arjan) Tolkamp

•     Hoe om te gaan met stoppen en overdragen?
•     Samenwerkingsvormen: kansen en bedreigingen
   
17.30 uur EINDE, borrel

 

 

Docenten 

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil – Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

 

mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij Linssen Advocaten Tilburg

Joost de Rooij is als advocaat werkzaam bij Linssen cs advocaten te Tilburg. Hij houdt zich daar overwegend bezig met een agrarische praktijk, waarbinnen de Meststoffenwet en daaraan gelieerde regelgeving een belangrijke plaats inneemt. In september 2009 is hij gepromoveerd op het onderwerp integratie van de Meststoffenwet in de milieuwetgeving.

 

ing. A. (Arjan) TolkampLocis Adviseurs Varsseveld

Arjan Tolkamp, praktiserend veehouder en agrarische adviseur bij Locis Adviseurs. Al ruim 16 jaar betrokken bij de uitvoerende kant van het mestbeleid. Begonnen als melkveehouderij specialist in de mengvoedersector, daarna werkzaam geweest bij Acconavm, een advies en accountantsorganisatie, als accountmanager en lid van het landelijke branche team melkveehouderij. Sinds 2016 werkzaam bij Locis Adviseurs.

 

Doelgroep

De studiemiddag is bestemd voor iedereen die als advocaat, notaris, adviseur, makelaar, rentmeester, betrokken is bij de melkveehouderij.

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Studiemateriaal, broodjeslunch, koffie en thee zijn inbegrepen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters kent 3 studiepunten toe. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kent 4 studiepunten toe. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs kent 4 studiepunten toe. De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat kent 4 studiepunten toe. Het Register Belastingadviseurs heeft in de categorie niet-fiscaal 4 PE-punten toegekend.

 In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers, die zowel bij aankomst als bij vertrek de intekenlijst getekend hebben, worden toegezonden.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar