Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over de actualiteiten van het fiscaal agrarisch recht.

In het bijzonder zal worden ingegaan op:

 • Fiscale tarieven, aftrekposten en faciliteiten; optimale fiscale structurering van landbouwbedrijven
 • Samenwerking tussen derden
 • Bedrijfsopvolging in de landbouw na het Besluit van 23-11-2018, waardering en meerwaardeclausule
 • Landbouwvrijstelling en herwaardering landbouwgrond; stand van zaken.
 • Zonneparken en windmolens
 • Andere actualiteiten, o.a. fosfaatrechten, erfpachtfinanciering, herinvesteringsreserve

Mede aan de hand van concrete voorbeelden zal hij de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegingen bij hun adviezen moeten betrekken.

  

Docent

André Verduijn is senior belastingadviseur en Hoofd Vaktechniek Fiscaal Juridisch bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen op agro-fiscaal gebied en publiceert hij in vakbladen.

 

 

PROGRAMMA 

12.30 uur Ontvangst met broodjeslunch
13.15 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

13.25 uur Fosfaatreductie / erfpachtfinanciering

mr. A. (André) Verduijn RB

 • Fiscale tarieven, aftrekposten en faciliteiten; optimale fiscale structurering van landbouwbedrijven
 • Samenwerking tussen derden
 • Bedrijfsopvolging in de landbouw na het Besluit van 23-11-2018, waardering en meerwaardeclausule, deel I
15.00 – 15.15 uur PAUZE
15.15 uur Bedrijfsopvolging / landbouwvrijstelling

mr. A. (André) Verduijn RB

 • Bedrijfsopvolging in de landbouw na het Besluit van 23-11-2018, waardering en meerwaardeclausule, deel II
 • Andere actualiteiten: landbouwvrijstelling en herwaardering, zonneparken en windmolens, fosfaatrechten, erfpachtfinanciering en herinvesteringsreserve.
17.30 uur EINDE

 

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursus kost € 345,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.

Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 330,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft 4 PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar