Laden Evenementen

De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studieochtend biedt een overzicht van de rechtspraak en bespreekt de relevantie van clausules in koopovereenkomsten, zoals de ouderdomsclausule. Wat kunt u doen om te voorkomen dat na de overdracht problemen ontstaan?

 

Docent

 

 

Mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse
Dorien Willemse is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer aldaar. Naast het pachtrecht in brede zin, behandelt zij zaken op het gebied van zakenrecht, burenrecht en overeenkomstenrecht. Zij geeft daarnaast cursussen over non-conformiteit, burenrecht en pacht. Ook is zij betrokken als vaardigheidstrainer in de opleiding van nieuwe rechters.

 

 PROGRAMMA (onder voorbehoud) 

09.00 uur Ontvangst en koffie/thee
09.30 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

09.45 uur Conformiteit

–      Wat mag de koper verwachten

–      Rol van mededelings- en onderzoeksplichten 

11.00 uur Pauze
11.15 uur Non-conformiteit

–      (Non) conformiteit bij agrarisch onroerend goed

  • Verontreiniging
  • Varia

–      Artikel 7:15 BW

–      Agrarische bestemming

–      Betekenis clausules in koopaktes

  • Ouderdomsclausules
  • (On)bekendheidsclausules 
13.00 uur Einde en broodjeslunch

 

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 40 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Studiemateriaal, koffie/thee en een broodjeslunch zijn inbegrepen.
Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursus kost € 375,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht zijn de kosten € 360,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 3 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs heeft in de categorie niet-fiscaal met fysieke bijeenkomst 3 PE-punten toegekend.
Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zijn studiepunten aangevraagd.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Conformiteit agr. onroerend goed
375,00 excl. btw
Onbeperkt