Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan.

In deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden,  bomen en vensters nabij de erfgrens en splitsing en samenvoeging van percelen. Deze kennis is onmisbaar voor de agrarische jurist, advocaat, notaris, rentmeester, makelaar en adviseur. Een goede buur is immers niet altijd een garantie voor de afwezigheid van juridische conflicten.

 

Meer informatie en aanmelden is binnenkort mogelijk.