Laden Evenementen

De cursus is helaas volgeboekt.

Door het invullen van het Aanmeldformulier BURENRECHT wordt u op een wachtlijst geplaatst. Door plaatsing op de wachtlijst komt u in aanmerking voor eventuele vrijkomende plaatsen. Bovendien verzekert u zich van deelname aan de cursus die bij voldoende aanmeldingen in december 2020 herhaald zal worden.

U kunt het ingevulde aanmeldformulier mailen naar info@iar.nl

 

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden,  bomen en vensters nabij de erfgrens en splitsing en samenvoeging van percelen. Deze kennis is onmisbaar voor de agrarische jurist, advocaat, notaris, rentmeester, makelaar en adviseur.

 

Docent

mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse, senior-raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse is werkzaam bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer aldaar. Naast het pachtrecht in brede zin, behandelt zij zaken op het gebied van zakenrecht, burenrecht en overeenkomstenrecht. Zij geeft daarnaast cursussen over non-conformiteit, burenrecht en pacht. Ook is zij betrokken als vaardigheidstrainer in de opleiding van nieuwe rechters.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.15 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld (Instituut voor Agrarisch Recht /Radboud Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen)
13.15 – 14.45 uur Burenrecht I
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse
·       Geregeld burenrecht (scheidsmuren, vensters, beplanting, etc.)
·       Ongeregeld burenrecht (hinder)
14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 – 17.15 uur Burenrecht II
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse
·      Verkrijging van erfdienstbaarheden en eigendom door verjaring
·      Mandeligheid, noodweg, buurweg
·      Splitsing en samenvoeging van percelen
17.15 uur EINDE, borrel

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, koffie/thee, broodjeslunch en een aperitief. Het Van der Valk Hotel Vianen 1,5 meter protocol kunt u hier inzien.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) heeft 3 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar