Laden Evenementen

(Herhaling cursus 2020)

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden,  bomen en vensters nabij de erfgrens en splitsing en samenvoeging van percelen. Deze kennis is onmisbaar voor de agrarische jurist, advocaat, notaris, rentmeester, makelaar en adviseur.

Docent

mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse, senior-raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse is werkzaam bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de Pachtkamer en Centrale Grondkamer aldaar. Naast het pachtrecht in brede zin, behandelt zij zaken op het gebied van zakenrecht, burenrecht en overeenkomstenrecht. Zij geeft daarnaast cursussen over non-conformiteit, burenrecht en pacht. Ook is zij betrokken als vaardigheidstrainer in de opleiding van nieuwe rechters.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.30 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 14.45 uur Burenrecht I
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse
·       Geregeld burenrecht (scheidsmuren, vensters, beplanting, etc.)
·       Ongeregeld burenrecht (hinder)
14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 – 17.15 uur Burenrecht II
mr. Th.C.M. (Dorien) Willemse
·      Verkrijging van erfdienstbaarheden en eigendom door verjaring
·      Mandeligheid, noodweg, buurweg
·      Splitsing en samenvoeging van percelen
17.15 uur EINDE, borrel

Deelname

Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Indien de maatregelen van de overheid een fysieke bijeenkomst niet mogelijk maken zal een livestream worden verzorgd.

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, koffie/thee en broodjeslunch.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten (facultatief werkkamer LV) toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar