Laden Evenementen

‘Een nuchtere kijk op het agrarisch recht door de jaren heen’

In deze feestelijke studiemiddag, georganiseerd door het Instituut voor Agrarisch Recht ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het IAR per 1 januari 2020 gedeeltelijk heeft afgebouwd, staan de ontwikkelingen in diverse deelterreinen van het agrarisch recht en de visie en invloed van Willem hierop centraal. Een viertal sprekers neemt u mee in een reis door verleden, heden en toekomst aan de hand van de thema’s pacht, omgevingsrecht en mest. Uiteraard mogen aandacht voor de verdiensten van Willem en een goede borrel niet op het programma ontbreken. Een mooie kans om met vakgenoten van gedachten te wisselen over (de ontwikkeling van) het agrarisch recht en om deze mijlpaal in de lange en rijke carrière van Bruil mee te beleven.

 

Sprekers

mr. W.L. (Lodewijk) Valk (advocaat-generaal Hoge Raad)

mr. P.P.A. (Paul) Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen)

mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij (Linssen cs Advocaten)

mr. D.M.H.M. (Dominique) van Dijk (VanGoud Advocaten)

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
13.30 – 13.45 uur Welkom/inleiding
mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld  (Radboud Universiteit / IAR)
mr. W.M.A.K. (Mieke) Parmet (IAR)
13.45 – 14.30 uur Bruil en Pacht
mr. W. L. (Lodewijk) Valk
Beschouwing over de ontwikkelingen in het pachtrecht en de rol en visie van Bruil in dit verband.
14.30 – 15.15 uur

 

Bruil en Omgevingsrecht
mr. P.P.A. (Paul) Bodden
Beschouwing over de ontwikkelingen in het omgevingsrecht en de rol en visie van Bruil in dit verband.
15.15 – 15.30 uur PAUZE
15.30 – 16.15 uur Bruil en Mest
mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij
Beschouwing over de ontwikkelingen in het mestrecht en de rol en visie van Bruil in dit verband.
16.15 – 17.00 uur Bruil en de rest
mr. D.M.H.M. (Dominique) van Dijk
Afsluitende bespiegelingen over de betekenis van Willem Bruil voor het agrarisch recht in het algemeen.
17.00 – 17.15 uur Afsluiting
17.15 uur EINDE/borrel

 

Doelgroep

De studiemiddag is bestemd voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs.

 

Deelname en kosten

Deelname aan de studiemiddag kost € 90,00 exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inbegrepen koffie/thee en een aperitief. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 75,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 2 studiepunten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar