Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, startend in maart 2024 en eindigend in juni 2024.

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht, ondernemingsvormen en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, natuurbeheer, agrarisch milieurecht en productiequota. Daarnaast zijn ook de fiscale aspecten van het agrarisch recht van groot belang. Al deze thema’s komen aan de orde in de Basiscursus Agrarisch Recht. De cursus heeft een inleidend karakter.

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (onder meer advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen (zoals onder meer accountants, makelaars en rentmeesters). De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur, het (eenmalig) verzorgen van een korte presentatie over een zelfgekozen onderwerp uit het cursusprogramma en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en, bij goed gevolg doorlopen van de cursus, een certificaat. De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld.

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
Instituut voor Agrarisch Recht
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht en aan FBN Juristen. Ook is hij redactielid van o.a. het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Tot slot verzorgt hij de colleges agrarisch recht aan zowel de Radboud Universiteit als aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

em. prof. mr. T. (Tea) Mellema-Kranenburg
Tea was notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk, gespecialiseerd in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarnaast is zij  emeritus hoogleraar familievermogens-recht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gepromoveerd op “De legitieme portie” en publiceert regelmatig met name op het gebied van het erfrecht en huwelijks-vermogensrecht en hiermee verband houdend agrarische bedrijfsopvolging. Voorts is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ‘s-Hertogenbosch.

mr. P.J.G. (Peter) Goumans
Hekkelman Advocaten & Notarissen NV
Peter is advocaat sinds 2000. Daarvoor werkte hij als jurist bij de Provincie Limburg en als rechtshulpverlener en manager bij de Stichting Rechtsbijstand, welke stichting uitvoering geeft aan rechtsbijstandverzekeringen van onder meer Interpolis. Peter adviseert en procedeert vooral voor ondernemers in de agrarische en aanverwante sector. Bovendien doceert hij aan de beroepsopleiding van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Peter publiceert regelmatig in het Land- en Tuinbouw Bulletin, vakbladen voor de hippische sector en zo nu en dan in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Een aantal specifieke onderwerpen zijn ondermijning in het buitengebied, mestregelgeving en de waterproblematiek.

mr. P.L.F. (Pieter) Seegers
De Belastingdienst
Pieter Seegers is werkzaam bij de Belastingdienst en freelance docent en auteur. Gespecialiseerd in MKB en Agro-ondernemingen.  Voorzitter van het Platform Landbouwnormen.

 

Te behandelen onderwerpen

Algemene inleiding en overzicht
Pacht I
Pacht II en marktordening
Bedrijfsoverdracht
Rechtsvormen landbouwbedrijf
Landbouw en natuur
Fiscaal agrarisch recht I
Fiscaal agrarisch recht II
Agrarisch milieurecht
Landinrichting

Cursusdata

Woensdag 6 maart 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 13 maart 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 20 maart 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 3 april 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 10 april 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 24 april 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 8 mei 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 22 mei 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 5 juni 2024 13.00 – 18.00
Woensdag 19 juni 2024 13.00 – 18.00

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 2 studiepunten per studiedag toegekend met een maximum van 12 studiepunten.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 45 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 20 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Bij de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), het Register Belastingadviseurs (RB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar