Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, startend in maart 2023 en eindigend in juli 2023.

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht, ondernemingsvormen en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, natuurbeheer, agrarisch milieurecht en productiequota. Daarnaast zijn ook de fiscale aspecten van het agrarisch recht van groot belang. Al deze thema’s komen aan de orde in de Basiscursus Agrarisch Recht. De cursus heeft een inleidend karakter.

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (onder meer advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen (zoals onder meer accountants, makelaars en rentmeesters). De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur, het (eenmalig) verzorgen van een korte presentatie over een zelfgekozen onderwerp uit het cursusprogramma en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en, bij goed gevolg doorlopen van de cursus, een certificaat.

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. J.W.A. Rheinfeld.
Overige docenten zijn de heer mr. P.J.G. Goumans, mevrouw em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en de heer mr. P.L.F. Seegers. 

Te behandelen onderwerpen

Algemene inleiding en overzicht
Pacht I
Pacht II en marktordening
Landbouw en natuur
Bedrijfsoverdracht
Rechtsvormen landbouwbedrijf
Fiscaal agrarisch recht I
Fiscaal agrarisch recht II
Agrarisch milieurecht
Landinrichting en Ruimtelijke ordening

Cursusdata

Woensdag 1 maart 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 15 maart 2023 13.00 – 18.00
Donderdag 23 maart 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 12 april 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 26 april 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 10 mei 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 24 mei 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 7 juni 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 21 juni 2023 13.00 – 18.00
Woensdag 12 juli 2023 13.00 – 18.00

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 2 studiepunten per studiedag toegekend met een maximum van 12 studiepunten.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 45 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 40 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 40 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 20 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 13,5 PE-punten en niet-fiscaal 31,5 PE-punten toegekend.
Bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar