Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, startend in maart 2022 en eindigend in juli 2022.

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht, ondernemingsvormen en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, natuurbeheer, agrarisch milieurecht en productiequota. Daarnaast zijn ook de fiscale aspecten van het agrarisch recht van groot belang. Al deze thema’s komen aan de orde in de Basiscursus Agrarisch Recht. De cursus heeft een inleidend karakter.

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (onder meer advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen (zoals onder meer accountants, makelaars en rentmeesters). De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur, het (eenmalig) verzorgen van een korte presentatie over een zelfgekozen onderwerp uit het cursusprogramma en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en, bij goed gevolg doorlopen van de cursus, een certificaat.

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. J.W.A. Rheinfeld.
Overige docenten zijn mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, de heer mr. P.L. Seegers en de heer mr. P.J.G. Goumans. 

Te behandelen onderwerpen

Inleiding agrarisch recht
Pacht
Ruimtelijke ordening
Landinrichting
Landbouw en natuur
Agrarisch milieurecht
Bedrijfsoverdracht
Rechtsvormen landbouwbedrijf
Fiscaal agrarisch recht
Marktordeningsrecht / productiequota

Cursusdata

Vrijdag 11 maart 2022 10.00 – 15.30
Woensdag 23 maart 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 6 april 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 20 april 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 4 mei 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 18 mei 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 1 juni 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 15 juni 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 29 juni 2022 13.00 – 18.00
Woensdag 6 juli 2022 13.00 – 18.00

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Studiepunten

Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), het Register Belastingadviseurs (RB), de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat SOMN, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) worden studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Basiscursus AR 2022
3.750,00 excl. btw
19 beschikbaar