Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert de Basiscursus Agrarisch Recht in de periode maart t/m juni 2021. Locatie van de Basiscursus is Wageningen.

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belangrijkste agrarisch-rechtelijke onderwerpen aan de orde.

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen. De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het schrijven van papers, het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en bij goed gevolg doorlopen van de cursus een certificaat.

Wij streven er naar de basiscursus zo veel als mogelijk fysiek te laten doorgaan. Dat komt de effectiviteit en de interactie ten goede. Daarbij staat veiligheid uiteraard voorop: in nauwe samenwerking met de cursuslocatie wordt gezorgd voor een veilige cursusomgeving.

Voor het geval het voor u niet mogelijk of wenselijk is om fysiek deel te nemen, bieden wij de mogelijkheid om onze basiscursus, zolang er nog beperkende overheidsmaatregelen van kracht zijn, online bij te wonen (via een livestream). U kunt dit kenbaar maken bij opgave voor de cursus.

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heren mr. D.W. Bruil en prof. mr. J.W.A. Rheinfeld. Overige docenten zijn mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, de heer mr. P.L. Seegers en de heer mr. ing. H.J.G.M. Voet.

Te behandelen onderwerpen

Inleiding agrarisch recht

Pacht

Ruimtelijke ordening

Landinrichting en reconstructie

Landbouw en natuur

Agrarisch milieurecht

Bedrijfsoverdracht

Rechtsvormen landbouwbedrijf

Fiscaal agrarisch recht / financiële administratie / jaarrekening

Marktordeningsrecht / productiequota

Cursusdata

Woensdag   3 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021
Woensdag 31 maart 2021
Woensdag   7 april 2021
Woensdag 21 april 2021
Woensdag 12 mei 2021
Woensdag 26 mei 2021
Woensdag   9 juni 2021
Woensdag 23 juni 2021
Woensdag 30 juni 2021

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Studiepunten

De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 40 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 20 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 45 PE-punten toegekend.
Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), het Register Belastingadviseurs (RB), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) worden studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Basiscursus AR 2021
3.750,00
Onbeperkt