Laden Evenementen

(Herhaling cursus november 2017)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun kennis van het pachtrecht willen actualiseren en completeren. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de cursus. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en een certificaat.

 

Enkele reacties:
Een nuttige cursus, die ik iedereen kan aanbevelen die meer van het pachtrecht wil weten.
“Alle gastdocenten zijn deskundig, geïnteresseerd en bevlogen van hun werk”.

 

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, mr. ing. S.A. (Siard) Bruinsma, mr. E.H.M. (Els) Harbers, mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, mr. B. (Benno) Nijman, ir. R. (Ryan) Nijzink MRICS, dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, mr. A. (André) Verduijn RB, mr. M. (Majella) Vriend

 

Programma (wijzigingen voorbehouden)

 

Donderdag 1 november 2018

09.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 11.00 uur Inleiding pachtovereenkomst
  Definitie pacht
  Definitie landbouw
11.00 – 12.30 uur Pacht of geen pacht? Grensgevallen zoals maatschap
  Soorten pachtovereenkomsten
  Bedrijfsmatigheid, hoeve of los land, pachtobjecten
12.30 uur Lunch
13.30 – 15.30 uur Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde pacht
15.30 – 18.00 uur Pachtprijzen
18.00 uur Aperitief en diner
19.00 – 20.00 uur Pachterfrecht
20.00 – 21.00 uur Pacht en productierechten
21.00 – 22.00 uur Europees pachtrecht: Duitsland, België, Frankrijk
22.00 uur Einde

 

 Vrijdag 2 november 2018

09.00 – 10.30 uur Opzegging en beëindiging van de pachtovereenkomst
10.30 – 12.00 uur Financiële en beheeraspecten, rendementen / contractbeheer
12.00 – 13.00 uur Stand van zaken Evaluatie Pacht
13.00 uur Lunch
14.00 – 16.00 uur Pacht en belastingen
16.00 – 18.00 uur Procederen in pachtzaken
18.00 uur Aperitief en diner
19.30 – 21.00 uur Pacht, onteigening en nadeelcompensatie
21.00 – 22.00 uur Rechten en verplichtingen van pachter en verpachter
22.00 uur Einde

 

Zaterdag 3 november 2018

09.00 – 10.30 uur De goedkeuring van de pachtovereenkomst
  Duur van de overeenkomst
10.00 – 12.30 uur Melioratierecht / voorkeursrecht / veilige verpachter / Pachtoverneming
12.30 uur Lunch/Einde

 

Deelname en kosten
Aan de studiemiddag kunnen maximaal 10 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 12 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 23 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 22 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 22 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 18 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft 14 PE-punten toegekend, 9 facultatieve en 5 activiteiten.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar