Laden Evenementen

Het IAR en de NVR slaan de handen ineen en organiseren, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkom-middag’, op donderdag 2 december 2021 de actualiteitenmiddag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze middag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats.

Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en schadevergoedingen behandeld, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie en taxatie/grondexploitatie.
Alle deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal.

Aan de cursusmiddag kan zowel fysiek als via livestream worden deelgenomen. 

Doelgroep

De doelgroep voor deze actualiteitenmiddag is iedereen die zich professioneel bezighoudt met grondaankopen/grondverwerving, andere onroerendgoedactiviteiten, voorkeurs-rechten en (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. U werkt bijvoorbeeld als rentmeester, makelaar, notaris, taxateur of advocaat, of als jurist of grondverwerver bij een ministerie, een provinciale of gemeentelijke dienst, waterschap of nutsbedrijf. Ook is deze actualiteitenmiddag uitermate geschikt voor medewerkers van banken, hypotheek-instellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en aannemings- en project-ontwikkelingsmaatschappijen.

Docenten

mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, M.J.T. (Marco) Roosen RT/RM, prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans, mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

11.45 – 12.30 uur       Ontvangst met lunch
12.30 uur Welkom, inleiding en overzicht van het programma

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

12.45 uur Actualiteiten Wet voorkeursrecht gemeenten

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf, Van der Feltz Advocaten

– Wvg en de agrarische sector

– Strategisch omgaan met het voorkeursrecht

– Actuele jurisprudentie

– Wvg en de Omgevingswet

13.45 uur Actualiteiten Onteigening

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans, Van der Feltz Advocaten

–  Recente rechtspraak van de Hoge Raad

–  Rente over vrijkomend kapitaal

–  Onteigening en stikstof

–  Onteigening in de Omgevingswet

14.45 – 15.00 uur Pauze

 

15.00 uur Actualiteiten Planschade/nadeelcompensatie

mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, ‘t Regthuys

–  Planschade

–  Nadeelcompensatie

–  Water en schade

–  Nadeelcompensatie in de Omgevingswet

16.00 uur Actualiteiten Taxatie/grondexploitatie

M.J.T. (Marco) Roosen RT/RM, Aelmans Adviesgroep

– Onteigening (vermogens-, inkomens- en bijkomende schade)

–  Planschade/Nadeelcompensatie

–  Grondexploitatie/inbrengwaarde/planschaderisico

–  Specials t.a.v. de landbouw

16.45 uur Einde

 

Docenten

Jeroen Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Willem Van der Werf
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

 

Jacques Sluysmans
Jacques Sluysmans is partner bij Van der Feltz advocaten. Jacques promoveerde in 2011 in Leiden en is sinds 2013 bijzonder hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

 

Ivo van Heijst
Ivo van Heijst is ruim 30 jaar advocaat en gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Hij adviseert en procedeert met name in zaken op het gebied van grondverwerving/onteigening, planschade en nadeelcompensatie. Behalve als advocaat treedt hij ook veelvuldig op als rechtbankdeskundige in onteigeningszaken, als voorzitter van planschade- en nadeelcompensatiecommissies en als arbiter in civiele schadevergoedingszaken. Zo was hij onder meer betrokken bij de afhandeling van schades bij Schiphol, de HSL-Zuid, Ruimte voor de Rivier, luchthaven Lelystad en div. water- en mijnbouwprojecten. Ivo publiceert regelmatig, o.m. in Bouwrecht en Grondzaken in de Praktijk.

 

Marco Roosen

In de 20 jaar die Marco Roosen dit jaar op de kop af werkzaam is als rentmeester en taxateur zijn vele dossiers in alle soorten en maten voorbij gekomen. Er is één grote gemene deler. Elke locatie die onderwerp van taxatie en/of onderhandeling was veranderde om de een of ander reden van bestemming en ‘verschoot’ letterlijk van kleur. Als rentmeester en taxateur houdt Marco zich bij Aelmans Rentmeesters en Makelaars bezig met het begeleidingen van (minnelijke) onteigeningstrajecten, het uitvoeren van waarderingen voor uiteenlopende doelen én het – vaak in samenwerking met de stedenbouwkundige collega’s van Pouderoyen Tonnaer – adviseren bij het (her)ontwikkelen van velerlei locaties. Dit zowel stedelijk als (voormalig) agrarisch.

Deelnamekosten en korting

Deelname aan de actualiteitenmiddag kost voor NVR-leden € 325,00 exclusief 21% BTW.
Voor niet-NVR-leden kost de actualiteitenmiddag € 350,00 exclusief 21% BTW.
Bij dit bedrag is inbegrepen een digitale syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 4 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 2 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal met fysieke bijeenkomst 4 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft voor het facultatieve onderdeel 3 PE-punten toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar