Laden Evenementen

Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkomdag’, op vrijdag 18 november 2022 de actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze dag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats.

Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en schadevergoedingen behandeld, zoals onteigening, planschade, kavelruil en waarderen.

Doelgroep

De doelgroep voor deze actualiteitenmiddag is iedereen die zich professioneel bezighoudt met grondaankopen/grondverwerving, andere onroerendgoedactiviteiten, planschade, landinrichting en (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. U werk bijvoorbeeld als rentmeester, makelaar, notaris, taxateur of advocaat, of als jurist of grondverwerver bij of voor de rijksoverheid, een provinciale of gemeentelijke dienst, waterschap of nutsbedrijf. Ook is deze actualiteitendag uitermate geschikt voor medewerkers van banken, hypotheek-instellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en aannemings- en projectontwikkelingsmaatschappijen.

Docenten

mr. G. (Gerben) Bosma, prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, M.J.T. (Marco) Roosen RT/RM, ing. J. (Jan) Spijkerboer, mr. H. (Hanna) Zeilmaker

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

08.30 uur Ontvangst
09.15 uur Welkom, inleiding en overzicht van het programma
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen ir. J.E.M (Anita) de Moed-van Mierlo, Bureau Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR, Beleidsmedewerker Opleiding en certificering
09.30 uur Actualiteiten Onteigening
mr. Hanna Zeilmaker
–  Onteigening voor natuur/stikstof: stand van zaken
–  Recente jurisprudentie
11.00 uur Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie
mr. Gerben Bosma
–  Nadeelcompensatie in de Omgevingswet
–  Recente jurisprudentie
12.30 uur LUNCH
13.15 uur Kavelruil
ing. Jan Spijkerboer
– Vrijwillige kavelruil of wettelijke herverkaveling als grondinstrument bij de  transitie in het landelijk gebied
– Welke stappen zijn er te doorlopen bij wettelijke herverkaveling
– Recente jurisprudentie
14.30 uur Waarderen en casuïstiek
Marco Roosen RT/RM
–  Taxeren schadeloosstelling
–  Stand van zaken Opkoopregelingen en andere actualiteiten
16.00 uur EINDE

 

Docenten

Jeroen Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht.
Tevens is Rheinfeld werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil.
Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hanna Zeilmaker
Hanna Zeilmaker is advocaat-partner bij Dirkzwager, sectie Overheid & Vastgoed. Ze adviseert en begeleidt zowel overheden als particuliere grondeigenaren bij onteigeningen. Ook adviseert en procedeert zij over overheidsaansprakelijkheid in brede zin (onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad/ nadeelcompensatie en planschade), pacht, gedoogplichten (Belemmeringenwet Privaatrecht en Waterwet) en Wvg.


Gerben Bosma

Gerben Bosma is advocaat. En als managing partner verbonden aan het kantoor Bosselaar Strengers in Utrecht. Bosselaar Strengers focust met zijn dienstverlening op het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht voor de sectoren Agri & Food, Vastgoed & Bouw en Zorg & Onderwijs. Daarbinnen heeft Gerben zich gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het bouwrecht, het aanbestedingsrecht en het agrarisch recht. Zijn cliënten opereren zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied en betreffen voornamelijk ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en -beheerders, aannemers, agrariërs, rentmeesters en landgoedeigenaren.

Jan Spijkerboer
Jan Spijkerboer is sinds 2017 werkzaam als senior adviseur gebiedsontwikkeling/ rentmeester bij het Kadaster en is in de dagelijkse praktijk bezig in de provincies om mee te denken en mee te werken aan landinrichting 2.0.
Nederland staat voor een grote transitie in het Landelijk Gebied. Welke grondinstrumenten hebben we daarvoor beschikbaar? Gaan we het instrument van wettelijke herverkaveling weer afpoetsen en toepassen? Welke stappen moeten er gezet worden bij de wettelijke herverkaveling? Vragen waar Jan dagelijks mee bezig is.

Marco Roosen
In de ruim 20 jaar die Marco Roosen inmiddels werkzaam is als rentmeester en taxateur zijn vele dossiers in alle soorten en maten voorbij gekomen. Er is één grote gemene deler. Elke locatie die onderwerp van taxatie en/of onderhandeling was veranderde om de een of ander reden van bestemming en ‘verschoot’ letterlijk van kleur. Als rentmeester en taxateur houdt Marco zich bij Aelmans Rentmeesters en Makelaars bezig met het begeleidingen van (minnelijke) onteigeningstrajecten, het uitvoeren van waarderingen voor uiteenlopende doelen én het – vaak in samenwerking met de stedenbouwkundige collega’s van Pouderoyen Tonnaer – adviseren bij het (her)ontwikkelen van velerlei locaties. Dit zowel stedelijk als (voormalig) agrarisch.

Deelname en korting

Deelname aan de actualiteitenmiddag kost voor NVR-leden € 450,00 exclusief 21% BTW. Voor niet-NVR-leden kost de actualiteitenmiddag € 495,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen een digitale syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 6 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal 6 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 6 PE-punten toegekend. Deze 6 PE-punten dienen als volgt geregistreerd te worden: 3 PE-punten facultatief en 3 PE-punten vrije ruimte.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar