Laden Evenementen

Na de succesvolle edities 2021 en 2022 slaan het IAR en de NVR wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, op donderdag 30 november 2023 de Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze dag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats.

Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en schadevergoedingen behandeld, zoals onteigening, planschade en nadeelcompensatie, grondverwerving en het Didam-arrest en taxatie.

Doelgroep

De doelgroep voor deze actualiteitenmiddag is iedereen die zich professioneel bezighoudt met grondaankopen/grondverwerving, andere onroerendgoed-activiteiten, planschade, landinrichting en (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. U werkt bijvoorbeeld als rentmeester, makelaar, notaris, taxateur of advocaat, of als jurist of grondverwerver bij of voor de rijksoverheid, een provinciale of gemeentelijke dienst, waterschap of nutsbedrijf. Ook is deze actualiteitendag uitermate geschikt voor medewerkers van banken, hypotheek-instellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en aannemings- en projectontwikkelingsmaatschappijen.

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, RU Groningen
mr. G. (Gerben) Bosma, Bosselaar Strengers Utrecht
mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf, Van der Feltz advocaten
mr. dr. S. (Sam) Schuite, Nysingh Advocaten & Notarissen, Maastricht University
mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed, Hoogstate Taxateurs en Rentmeesters
mr. S.G. (Sjoerd) van Hoogmoed, Hoogstate Taxateurs en Rentmeesters

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

08.30 uur Ontvangst
09.15 uur Welkom, inleiding en overzicht van het programma
prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningenir. Anita de Moed-van Mierlo, Bureau Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR, Beleidsmedewerker Opleiding en certificering
09.30 uur Planschade en nadeelcompensatie
mr. Gerben Bosma

 • Schadevergoeding onder de Omgevingswet in vogelvlucht
  – wat is nieuw, wat is vertrouwd?
  – belangrijkste aspecten toets verzoek om vergoeding
  – aanvraag, bevoegd gezag, beslistermijn
  – verjaring
  – nadere regels
 • Varia (mede aan de hand van actuele rechtspraak)
11.00 uur Didam-arrest: actualiteiten en praktische aandachtspunten
mr. Willem Van der Werf

 • Gronduitgifte na Didam
 • Pacht en Didam
 • Actuele rechtspraak
 • Praktische aandachtspunten
12.30 uur Pauze
13.30 uur De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatie- deskundigen
mr. Sam Schuite

 • Aanleiding tot het onderzoek
 • Belangrijkste onderzoeksresultaten
 • Aanbevelingen voor de wetgever, rechtspraak en de praktijk in het licht van de Omgevingswet
15.00 uur De praktijk van rechtbankdeskundige bij onteigeningszaken
mr. René van Hoogmoed en mr. Sjoerd van Hoogmoed

 • Praktijkvoorbeelden over afweging reconstructie, liquidatie of een tussenvorm
 • Waardering werkelijke waarde middels DCF: de valkuilen
 • Naar voren brengen partijstandpunten: o.a. eliminatie, complexwaarde
 • Diversen waaronder hypotheek en BTW
16.30 uur Einde, afsluitende borrel

 

Docenten

prof. mr. Jeroen Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht.
Tevens is Rheinfeld werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil.
Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

ir. Anita de Moed
Anita de Moed organiseert al geruime tijd cursussen en opleidingen voor Rentmeesters NVR, zowel voor de opleiding tot rentmeester als voor de permanente educatie van leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR.

 

mr. Gerben Bosma
Gerben Bosma is advocaat. En als managing partner verbonden aan het kantoor Bosselaar Strengers in Utrecht. Bosselaar Strengers focust met zijn dienstverlening op het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht voor de sectoren Agri & Food, Vastgoed & Bouw en Zorg & Onderwijs. Daarbinnen heeft Gerben zich gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het bouwrecht, het aanbestedingsrecht en het agrarisch recht. Zijn cliënten opereren zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied en betreffen voornamelijk ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en -beheerders, aannemers, agrariërs, rentmeesters en landgoedeigenaren.

mr. Willem Van der Werf
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

mr. Sam Schuite
Sam Schuite studeerde Nederlands recht, specialisatie privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij was in 2016-2017 voorzitter van de Stichting Jurist in Bedrijf en voltooide met goed gevolg de Master’s Honours Research Track. In de periode oktober 2019 t/m oktober 2022 was Sam als promovendus verbonden aan de vaksectie bestuursrecht en het onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij een proefschrift voorbereidde met als titel ‘De bijzondere positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen’. Sinds november 2022 is Sam advocaat op het gebied van grondzaken en overheidsaansprakelijkheid bij Nysingh Advocaten & Notarissen te Arnhem. Vanaf september 2023 is hij als Assistant Professor omgevingsrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht.

mr. René van Hoogmoed
mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed is verbonden aan Hoogstate Taxateurs en Rentmeesters en hij treedt al vele jaren op als rechtbankdeskundige in onteigeningszaken. Hij is thans nog bij meerdere rechtbanken actief en bouwt dit jaar die werkzaamheden af.

 

mr. Sjoerd van Hoogmoed
Sjoerd van Hoogmoed (1985) is als Rentmeester NVR werkzaam bij Hoogstate Taxateurs en Rentmeester. Hij heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Sjoerd heeft zich als rentmeester gespecialiseerd in het onteigeningsrecht en bestuursrechtelijke schadeloosstellingen. Hij is actief in de wereld van onteigening als rechtbankdeskundige en partij-adviseur en maakt onderdeel uit van diverse schadebeoordelingscommissies. Daarnaast is Sjoerd docent voor verschillende opleidingsinstituten waaronder een docentschap bij de Leergang Onteigeningsrecht van het CPO (Radboud Universiteit).

Deelname, kosten en korting

Deelname aan de actualiteitenmiddag kost voor NVR-leden € 450,00 exclusief 21% BTW. Voor niet-NVR-leden kost de actualiteitenmiddag € 495,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen een digitale syllabus, broodjeslunch en koffie/thee.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 6 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten toegekend.
Bij het Register Belastingadviseurs (RB) en het Register DOBS zijn PE-punten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar