Laden Evenementen

Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.

In vijftien korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, makelaars, agrarisch adviseurs en overige professionals die zich bezighouden met de beoefening van het agrarisch recht, in de ruimste zin des woord.

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Welkom door de voorzitter
prof. mr. Jeroen Rheinfeld (Instituut voor Agrarisch Recht / Rijksuniversiteit Groningen / Radboud Universiteit / FBN Juristen)
09.35 uur Ontwikkelingen in de pacht
mr. Els Harbers (VanGoud Advocaten)
09.55 uur Grondwateronttrekking
mr. Peter Goumans (Hekkelman advocaten en notarissen)
10.15 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)
10.35 uur Pauze
11.00 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden (Hekkelman advocaten en notarissen)
11.20 uur Actualiteiten Natura 2000/stikstof
mr. dr. Ralph Frins (Radboud Universiteit)
11.40 uur Fosfaatrechten en aansprakelijkheid
mr. Rico Ligtvoet (Hekkelman advocaten en notarissen)
12.00 uur Toezicht en handhaving bij agrariërs
mr. Nico Bouwman (NICO Advocatuur)
12.20 uur Pauze
13.30 uur Landinrichting
ing. Jan Spijkerboer (Kadaster)
13.50 uur Het nieuwe GLB, rechtstreekse betalingen
mr. Rianne van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)
14.10 uur Gronduitgifte (inclusief Didam arrest)
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten)
14.30 uur Legitieme portie
em. prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
14.50 uur Pauze
15.15 uur Agrarisch recht in Oostenrijk
Prof. Dr. iur. Roland Norer (Universität Luzern)
15.35 uur Natuurschoonwet / wijzigingen Rangschikkingsbesluit en overgangsrecht
mr. José de Rooij (José de Rooij juridische diensten)
15.55 uur De Omgevingswet / o.a. milieuregels, plattelandswoning
prof. mr. Marlon Boeve (TU Delft)
16.15 uur Rentmeester in een colere-landschap
ir. Egbert Jaap Mooiweer (Stichting Twickel)
16.35 uur Afsluiting / borrel

 

Deelname en kosten

Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 240 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Deelname aan de Actualiteitendag kost € 515,00 exclusief 21% BTW.

Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 495,00 exclusief 21% BTW. Bedrag is inclusief digitale syllabus, koffie/thee, lunch en een aperitief.

 

Studiepunten

Bij de volgende instanties zijn studiepunten aangevraagd:

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 5 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal 5 PE-punten toegekend.
VastgoedCert heeft voor de werkkamer LV facultatief 5 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft facultatief 6 PE-punten toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

 

Bewijs van deelname

Een bewijs van deelname zal achteraf per mail aan u verstrekt worden, mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijsten door u zijn afgetekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar