Laden Evenementen

Op vrijdag 22 april 2022 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.

In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De vorm waarin de Actualiteitendag gegoten wordt is afhankelijk van de op 22 april 2022 eventueel geldende coronamaatregelen. Wij organiseren de dag dit jaar in ieder geval hybride (fysiek en via livestream). Bij opgave dient u uw voorkeur (fysiek of via livestream) aan te geven.

Indien u voorkeur heeft voor fysieke aanwezigheid, maar op 22 april 2022 brengen dan eventueel geldende coronamaatregelen een beperking in het aantal plaatsen met zich mee, dan wordt u door ons tijdig geïnformeerd of u daadwerkelijk aanwezig kunt zijn. Via onze website www.iar.nl houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte en van de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor de Actualiteitendag.

De Actualiteitendag is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs en overige professionals die zich bezighouden met de beoefening van het agrarisch recht, alles in de ruimste zin des woords.

Programma Actualiteitendag Agrarisch Recht 2022
(wijzigingen voorbehouden)

09.00 uur ONTVANGST
09.30 uur Welkom door de voorzitter
prof. mr. Jeroen Rheinfeld  (Instituut voor Agrarisch Recht / Rijksuniversiteit Groningen / Radboud Universiteit / FBN Juristen)
09.35 uur Ontwikkelingen in de pacht
mr. Els Harbers (VanGoud Advocaten)
09.55 uur Ondermijning
mr. Peter Goumans (Hekkelman Advocaten & Notarissen) 
10.15 uur De groene executeur
prof. mr. Bernard Schols (hoogleraar schenk- erf en overdrachtsbelasting aan de Radboud Universiteit) 
10.35 uur PAUZE
11.00 uur Onteigening
prof. mr. Jacques Sluysmans (Van der Feltz / Radboud Universiteit) 
11.20 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden / mr. dr. Eveline Thoonen (Hekkelman Advocaten & Notarissen) 
11.40 uur Water en landbouw; bestuurlijke en financiële aspecten
prof. mr. dr. Herman Havekes (bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de UU) 
12.00 uur Fosfaatrechten
mr. Jessica de Roos (Nysingh Advocaten) 
12.20 uur PAUZE
13.30 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs) 
13.50 uur Het nieuwe GLB, rechtstreekse betalingen
mr. Rianne van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau) 
14.10 uur Erfpacht en gronduitgifte
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten) 
14.30 uur Stikstof
mr. Marieke Kaajan (ENVIR Advocaten) 
14.50 uur PAUZE 
15.15 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. ing. Bert van den Kerkhof RB (ABAB Belastingadviseurs B.V.) 
15.35 uur Verjaring
mr. Frans Clifford (VanGoud Advocaten)
15.55 uur Vleestaks
Jeroom Remmers (directeur TAPP Coalitie) 
16.15 uur De eigendom van data in het agrarisch recht 
prof. dr. José Martínez (Georg-August-Universität Göttingen)
16.35 uur AFSLUITING

Deelname en kosten

Deelname aan de Actualiteitendag kost € 495,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten € 480,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 5 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 1,5 PE-punt en niet-fiscaal 3,5 PE-punt toegekend.
VastgoedCert heeft voor de werkkamer LV facultatief 6 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 6 PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname

Bewijs van deelname zal na de Actualiteitendag binnen 6 weken aan de deelnemer verstrekt worden, mits:
– bij fysieke deelname zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijsten door deelnemer zijn afgetekend.
– bij deelname via livestream deelnemer de gehele studiedag ingelogd is gebleven.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar