Laden Evenementen

Op vrijdag 15 januari 2021 wordt in congres- en evenementencentrum Hart van Holland te Nijkerk de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In vijftien korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, makelaars, agrarisch adviseurs en overige professionals die zich bezighouden met de beoefening van het agrarisch recht, in de ruimste zin des woord.

Uw veiligheid staat bij ons voorop: de strengere overheidsmaatregelen gelden ook voor onze Actualiteitendag, waardoor fysieke deelname aan de Actualiteitendag dit jaar helaas niet mogelijk is.
Aanmeldingen voor fysieke deelname worden door ons omgezet naar livestream-deelname.

 

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

09.00 – 09.30 uur ONTVANGST
09.30 uur Welkom door de voorzitter
prof. mr. Jeroen Rheinfeld (Instituut voor Agrarisch Recht / Rijksuniversiteit Groningen / Radboud Universiteit / FBN Juristen)
09.35 uur Ontwikkelingen in de pacht
mr. Els Harbers (VanGoud Advocaten)
09.55 uur Fosfaatrechten
mr. Peter Goumans (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
10.15 uur Onteigening en erfpacht
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten)
10.35 uur PAUZE
11.00 uur Natuurschoonwet. Rangschikkingsbesluit
mr. Chantal Kolk (Nysingh advocaten en notarissen)
11.20 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
11.40 uur Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
mr. Marcus Bijloo (Den Hollander Advocaten)
12.00 uur (Notarieel) verduurzamingsrecht
mr. Arnaud Wilod Versprille (Olenz Notarissen)
12.20 uur PAUZE
13.30 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)
13.50 uur Klimaat en landbouw: beleid en instrumenten
mr. Willem Bruil (Instituut voor Agrarisch Recht)
14.10 uur Eigendomstransacties-verschuivingen en -concentraties in de openbare ruimte en het Vlaamse, Nederlandse en Europese beleid daaromtrent
Ide Hiergens (KU Leuven)
14.30 uur Natuurbescherming
mr. Franca Damen (Damen Legal)
14.50 uur PAUZE
15.15 uur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
mr. Rianne van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)
15.35 uur Landinrichting
mr. Johan Heinen (Kadaster)
15.55 uur Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering
mr. Coen van Reeken (Ministerie EKZ)
16.15 uur Agrarische actualiteiten door de bril van LTO
H. Van den Heuvel (algemeen directeur LTO Nederland)
16.35 uur AFSLUITING

 

Deelname en kosten

Deelname aan de Actualiteitendag kost € 495,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten € 480,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 5 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 5 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal 5 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 6 PE-punten (facultatief) toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 6 PE-punten (facultatief) toegekend.
Het VastgoedCert heeft 6 PE-punten (facultatief werkkamer LV) toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname

Bewijs van deelname zal na de Actualiteitendag aan de deelnemer verstrekt worden, mits de deelnemer via de livestream de gehele studiedag ingelogd is gebleven.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar