Laden Evenementen

Op vrijdag 10 januari 2020 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs.

 

Programma

(wijzigingen voorbehouden)
09.00 uur – 09.30 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Welkom door de voorzitter
mr. dr. Jeroen Rheinfeld (Radboud Universiteit / IAR)
09.35 uur Fosfaatrechten
mr. Peter Goumans (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
09.55 uur Pacht
mr. Els Harbers (VanGoud Advocaten)
10.15 uur Onteigening en erfpacht
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten)
10.35 uur PAUZE
11.00 uur De stikstofcrisis
mr. Franca Damen (Damen Legal)
11.20 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
11.40 uur Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
mr. Rianne van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)
12.00 uur Natuurschoonwet
mr. Robert Jan Nieuwland (Nieuwland Advies Den Haag)
12.20 uur LUNCH
13.30 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)
13.50 uur Visserijrecht
mr. Ruben Bil (Sportvisserij Nederland)
14.10 uur Saneringsregeling varkenshouderij
mr. ing. Anita van Bavel (ABAB Legal BV)
14.30 uur Levenstestament voor boeren
mr. Joe van Anken (Rijksuniversiteit Groningen)
14.50 uur PAUZE
15.15 uur De stand in verjaringsland
drs. Liesbeth van Leijen (Van Leijen Overheidsrecht)
15.35 uur Gewasbescherming
mr. Joost Rutteman (Habitat Advocaten & Juristen)
15.55 uur Kabels en leidingen
Angélique Avink (TenneT TSO B.V.)
16.15 uur Brexit, Agriculture and Trade
prof. Michael Cardwell (Leeds University)
16.35 uur Afsluiting/borrel

 

Deelname en kosten

Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 240 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Deelname aan de Actualiteitendag kost € 495,00 exclusief 21% BTW.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 480,00 exclusief 21% BTW. Bedrag is inclusief syllabus, koffie/thee, lunch en een aperitief.

 

Studiepunten

  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 5 studiepunten toegekend.
  • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 6 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 5 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 5 PE-punten toegekend.
  • Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 1 PE-punt en niet-fiscaal 4 PE-punten toegekend.
  • De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
  • VastgoedCert heeft 6 PE-punten toegekend (telt als 1 cursusdag) voor de her-certificering van 2020.
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft voor het facultatieve onderdeel 6 PE-punten toegekend.
In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiedag aan de deelnemers worden toegezonden, mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijst is afgetekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar