Laden Evenementen

Op vrijdag 12 januari 2018 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs.

 

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

09.00 uur – 09.30 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Welkom door de voorzitter

mr. dr. Jeroen Rheinfeld (Radboud Universiteit / IAR)

09.35 uur Landinrichting

mr. ing. Johan Heinen (Kadaster)

09.55 uur Pacht

mr. Els Harbers (VanGoud Advocaten)

10.15 uur Contracten en algemene voorwaarden in de landbouw

mr. Mieke Parmet (Instituut voor Agrarisch Recht)

10.35 uur PAUZE
11.00 uur Natuurbescherming

mr. Franca Damen (Kneppelhout & Korthals Advocaten)

11.20 uur Omgevingsrecht

mr. Paul Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen)

11.40 uur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

mr. Rianne Verbakel-van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)

12.00 uur Omgevingswet en grondbeleid

ing. Jean-Paul Vugts MRE MRICS RT (Gloudemans)

12.20 uur LUNCH
13.30 uur De teugels in handen bij scheiding of overlijden van de amazone/ruiter

mr. Lucienne van der Geld (Netwerk Notarissen)

13.50 uur Mest en Fosfaat

mr. Peter Goumans (Hekkelman Advocaten & Notarissen)

14.10 uur Natuurschoonwet

mr. Robert Jan Nieuwland (Nieuwland Advies)

14.30 uur De landbouwcoöperatie en haar leden als economische eenheid

mr. Eric Janssen (Kneppelhout & Korthals Advocaten)

14.50 uur Pauze
15.15 uur Actualiteiten fiscaal recht

mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)

15.35 uur Verduurzaming veehouderij

ir. Frits van der Schans (CLM Centrum landbouw en milieu)

15.55 uur De jager als aangeschoten wild

mr. ing. Kees van Helvoirt (VanGoud Advocaten)

16.15 uur Hot topics in Europa

Annie Schreijer-Pierik (Lid van het Europees Parlement)

16.35 uur BORREL

 

Deelname en kosten
Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 200 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

 

Studiepunten
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft vijf PE-punten toegekend. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft zes PE-punten toegekend. De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft vijf PE-punten toegekend. Het Register Belasting-adviseurs heeft in de categorie fiscaal 4,5 punt en niet-fiscaal 0,5 punt toegekend. VastgoedCert heeft zes PE-punten toegekend (telt als 1 cursusdag) voor de hercertificering van 2018. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft voor het facultatieve onderdeel zes PE-punten toegekend. De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat/BMN heeft vier PE-punten toegekend. Bij Nederlandse Vereniging van Rentmeesters zijn studiepunten aangevraagd.

 

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten erop wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.
Bewijs van deelname zal na de studiedag aan de deelnemers worden toegezonden, mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijst is afgetekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar