Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht verzorgt op 23 maart 2021 vanuit de studio in Kasteel Waardenburg een interactief live-webinar (met de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen aan de docenten) over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de stelsels van stikstof en fosfaat, actuele jurisprudentie, de stand van zaken anno 2021 en de valkuilen voor de (juridische) praktijk.

Deze cursusdag bestaat uit twee afzonderlijke bijeenkomsten (de ochtendbijeenkomst ‘Actualiteiten stikstof in/en de praktijk’ en de middagbijeenkomst ‘Actualiteiten fosfaat in/en de praktijk’). Bij afname van deze cursusdag ontvangt u een korting op de totaalprijs ten opzichte van de prijs van de beide afzonderlijke cursussen (zie hierna onder ‘deelname en kosten’). 

Doelgroep

Deze cursusmiddag is bestemd voor beleidsmedewerkers, rentmeesters, advocaten, adviseurs en juristen die bij de advisering over en de uitvoering van het stikstof- en fosfaatbeleid. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, advocatenkantoren, makelaars- en rentmeesterskantoren, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus het digitale lesmateriaal. 

 

Docenten                

mr. F.H. (Franca) Damenmr. F.H. (Franca) Damen
Damen Legal
Franca is advocaat bij Damen Legal. Zij is in het bijzonder gespecialiseerd in het agrarisch recht, omgevingsrecht, milieurecht en natuurbeschermings-recht. Zij behaalde cum laude de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieurecht. Franca schrijft regelmatig artikelen voor haar website en voor verschillende juridische en niet-juridische vakbladen.

 

ing. R.B.M. (Rob) Aagten
Locis Adviseurs
Rob is adviseur ruimtelijke ordening en milieu bij Locis Adviseurs en adviseert ondernemers in het buitengebied bij hun bedrijfsontwikkeling of -verandering. Door zijn agrarische achtergrond en jarenlange ervaring in dit vakgebied zit hij bij veel grote ondernemingen aan tafel.

                                                         

 

mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij
Linssen cs Advocaten
Joost heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1997 cum laude is afgestudeerd. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Linssen cs Advocaten, vanaf 1998 als advocaat en sinds 2008 tevens als partner. Vanaf het begin af aan heeft Joost zich bezig gehouden met agrarisch recht. Inmiddels is hij gespecialiseerd in de diverse onderdelen van het agrarisch bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan het milieurecht en omgevingsrecht. Daarnaast specialiseert hij zich in de Natuurbeschermingswet en in specifiek sectoraal recht waarmee agrarische bedrijven geconfronteerd worden, zoals veterinaire wetgeving en de Meststoffenwet.

 

mr. P.J.G. (Peter) Goumans
Hekkelman Advocaten & Notarissen NV
Peter is advocaat sinds 2000. Daarvoor werkte hij als jurist bij de Provincie Limburg en als rechtshulpverlener en manager bij de Stichting Rechtsbijstand, welke stichting uitvoering geeft aan rechtsbijstandverzekeringen van onder meer Interpolis. Peter adviseert en procedeert vooral voor ondernemers in de agrarische en aanverwante sector. Bovendien doceert hij aan de beroepsopleiding van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Peter publiceert regelmatig in het Land- en Tuinbouw Bulletin, vakbladen voor de hippische sector en zo nu en dan in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Een van de specifieke onderwerpen is de groeiregulering in de melkveehouderij en het stelsel van fosfaatrechten.

 

PROGRAMMA 

09.30 – 11.00 uur mr. F.H. (Franca) Damen

–      Het stelsel van stikstofrechten

–      Ontwikkelingen in wetgeving

–      Actuele jurisprudentie

–      Welke juridische kansen voor de praktijk zijn er?

11.00 – 11.15 uur PAUZE
11.15 – 12.45 uur ing. R.B.M. (Rob) Aagten

–      Gevolgen voor individuele bedrijven

–      Concrete casus  / praktijkvoorbeelden

–      Praktische oplossingen

12.45 uur LUNCH
13.30 – 14.45 uur mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij

–      Aanleiding en totstandkoming invoering stelstel van fosfaatrechten.

–      Staatssteungoedkeuring en Regeling Fosfaatreductieplan 2017.

–      De wettelijke regeling: berekening van het fosfaatrecht (inclusief zelfzuivelaars).

–      Casus over berekening van het fosfaatrecht (begrip “melkvee” artikel 1 lid 1 onder kk Meststoffenwet).

–      De wettelijke regeling: correcties op de vaststelling van het fosfaatrecht (knelgevalvoorzieningen in artikel 23 lid 6 en lid 9 Meststoffenwet (uitgewerkt in artikelen 72 en 72a Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) en artikel 38 lid 2 Meststoffenwet.

14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 – 16.30 uur mr. P.J.G. (Peter) Goumans

–      Casus: nieuw gestart bedrijf (artikel 72 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet).

–      De wettelijke regeling: bedrijfsoverdracht, afroming en fosfaatbank.

–      Rechtspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ten aanzien van de berekening van het fosfaatrecht, de toepassing van knelgevalvoorzieningen.

–      Rechtspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven met betrekking tot de toets aan 1 EP.

–      De hardheidsclausule van artikel 38 lid 2 Meststoffenwet in de praktijk.

–      Herbeschikken van fosfaatrechten in verband met terugvordering staatssteun.

16.30 – 17.00 uur mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij

–      Besluitaansprakelijkheid (onjuiste vaststelling fosfaatrecht).

–      Aanspraak op fosfaatrechten in civiele verhoudingen.

17.00 uur EINDE

 

Deelname

U kunt zich opgeven voor uitsluitend deze cursus of in combinatie met de cursus ‘Actualiteiten fosfaat in/en de praktijk’, die op dezelfde dag in de middag, eveneens als live-webinar wordt aangeboden.

 

Korting

Het volgen de cursusdag, bestaande uit twee afzonderlijke delen (‘Actualiteiten fosfaat in/en de praktijk’ en ‘Actualiteiten stikstof in/en de praktijk’) kost € 495,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) bedragen de kosten € 480,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 6 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 6 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar