Laden Evenementen

De Aanvullingswet Grondeigendom is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is voor het Instituut voor Agrarisch Recht aanleiding om een cursusmiddag te organiseren over de in de Aanvullingswet geregelde onderwerpen, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en grondexploitatie. Daarbij is het van belang om aan de orde te stellen wat er gaat veranderen ten opzichte van het huidige recht, maar ook om de stand van zaken op dit moment de revue te laten passeren en misschien zelfs al te anticiperen op de nieuwe regelingen en de toepassing daarvan in de agrarische praktijk.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die werkzaam op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en grondexploitatie.

 

Docenten

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf, Van der Feltz advocaten

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

 

mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Radboud Universiteit/IAR

Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht.

 

mr. P.S.A. (Peter) Overwater, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor

Peter Overwater werkt als rentmeester en grondzakendeskundige. Als rentmeester inzake beheer, bemiddeling en beleggen in agrarisch vastgoed (erfpacht). Als grondzakendeskundige met het ontwikkeling en het (strategisch) omgaan met de grondbeleidsinstrumenten (planmatige verwerving, volledige schadeloosstelling, vestigen voorkeursrechten, sluiten samenwerkingsovereenkomsten, onteigening, plan- en nadeelcompensatie).  Op dit moment gaat zijn belangstelling uit naar de Aanvullingswet Grondeigendom en de daaromtrent gevoerde discussie, waar hij een bijdrage aan probeert te leveren.

 

PROGRAMMA 

12.30 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.30 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

13.45 uur Onteigening

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf

–      De nieuwe ontnemingsprocedure

–      De nieuwe schadeprocedure

–      De nieuwe kostenvergoedingsregeling

14.45 uur Landinrichting

mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

–      Herverkaveling

–      Kavelruil in landelijk gebied

–      Stedelijke kavelruil

15.45 uur PAUZE
16.00 uur Voorkeusrecht gemeente en grondexploitatie

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

–      Vestigen voorkeursrecht

–      Van Hakbijl naar Floret

–      Zelfrealisatie en vervallen voorkeursrecht

–      Kostenverhaal en de rode lijn van de criteria

17.15 uur EINDE/borrel

  

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursusmiddag kost € 345,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten € 330,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.
Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en de Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) zijn studiepunten aangevraagd.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Tickets

Unlimited beschikbaar
Aanvullingswet Grondeigendom  345,00 (excl. 21% BTW)

Vul alstublieft alle verplichte velden in