Beschrijving

Dit webinar is een opname van de livestream cursus die op 26 november 2020 heeft plaatsgevonden!

Het door handelaren voor de agrarische waarde kopen van percelen agrarische grond, die vervolgens opknippen in kleine stukken en dan verkopen voor een te hoge niet-marktconforme prijs, wordt algemeen beschouwd als misleiding en oplichting en zorgt voor ernstige versnippering van grondeigendom en -gebruik. Het opknippen en doorverkopen aan consumenten vindt doorgaans plaats op basis van een samenstel van suggestieve en in samenhang beschouwd onjuiste uitingen, gericht op een mogelijk lucratieve (stedelijke) ontwikkeling.

Ook komt het steeds meer voor dat grondposities (grond met een verwachtingswaarde) op eenzelfde manier ook weer te duur worden doorverkocht, met als consequentie dat de eigenaren een lagere prijs krijgen dan zij hebben betaald, bij het verwerven zo nodig door te onteigenen van de grond voor een gebiedsontwikkeling. Maatschappelijk leidt dit tot extra (administratieve) lasten.

Deze livestreamstudiemiddag ziet op dit steeds omvangrijker wordende en actuele onderwerp. Het fenomeen wordt in beeld gebracht en de bijbehorende aandachtspunten waardering en oplossingsrichtingen met betrekking tot verwering worden benoemd.

Niveau
Academisch niveau

Duur
4.30 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.