Beschrijving

Dit webinar is een opname van de herhalingscursus die op 17 november 2020 heeft plaatsgevonden!

In verband met het actualiteitsgehalte van de besproken onderwerpen is dit webinar tot en met 31 december 2020 beschikbaar als download. Op deze wijze wordt (sterke) veroudering van de inhoud zo veel mogelijk voorkomen.

Beschrijving
Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Niveau
Academisch niveau

Duur
4.15 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.