Webinar Grondinstrumentarium in de (agrarische) praktijk: nu en in de toekomst

 175,00

Categorie:

Beschrijving

Ook in de huidige tijden gaat gebiedsontwikkeling onverminderd voort. Het betreft dan meestal het omvormen van agrarische grond naar een andere bestemming. Daarvoor worden de instrumenten als koop, voorkeursrecht en onteigenen gebruikt.  Ook landinrichting en de daarbij behorende instrumenten herverkaveling en kavelruil speelt daarbij een rol. Thans is alle wetgeving gericht op het laten opgaan van de instrumenten in de Omgevingswet gereed, maar de invoering ervan is uitgesteld. Daarnaast zal het Rijk weer een grotere rol gaan spelen bij de Inrichting van Nederland.

Dit alles vormt de aanleiding voor het IAR om, in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor een studiedag te organiseren over het (bestaande en toekomstige) grondinstrumentarium en de toepassing daarvan in de (agrarische) praktijk. Door een drietal sprekers zal worden ingegaan om de instrumenten onteigening, landinrichting (herverkaveling en kavelruil), voorkeurrecht gemeente en kostenverhaal.

Na het bijwonen van de studiemiddag bent u volledig op de hoogte van alle praktische (on)mogelijkheden van de diverse instrumenten voor grondbeleid. Ook bent u alvast voorbereid op de toekomstige invoering van de Omgevingswet.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die werkzaam zijn op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en grondexploitatie.

Docenten

Jeroen Rheinfeld Jeroen Rheinfeld, IAR/Radboud Universiteit/RUG
Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Willem Van der Werf, Van der Feltz advocaten
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

  Peter Overwater, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor

Peter Overwater richt zich op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen. Met als rode draad gebruik maken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.