Beschrijving

Op 1 januari 2021 is de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting in werking getreden. Dat betekent onder meer dat het algemene (‘reguliere’) tarief van de overdrachtsbelasting is verhoogd van 6% naar 8%. Voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die op dezelfde dag als de woning worden verkregen blijft het tarief van 2% gelden, mits de woning voor de verkrijger gaat functioneren als hoofdverblijf. In die gevallen kan echter, op grond van de nieuwe ‘startersvrijstelling’, ook een volledige vrijstelling van overdrachtsbelasting gelden als de verkrijger tussen de 18 en 35 jaar oud is.

Prof. mr. Jeroen Rheinfeld (IAR) bespreekt in dit webinar de hoofdlijnen van en de laatste fiscale actualiteiten rondom deze nieuwe wet, daaronder begrepen de diverse goedkeuringen die de Staatssecretaris tot nu toe heeft gegeven, het vragen- en antwoordenbesluit van 15 juli jl. veel voorkomende praktijkvragen en geconstateerde knelpunten. Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de agrarische sector.

In een uur wordt u bijgepraat, onder meer aan de hand van actuele casuïstiek en voorbeelden.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.24 uur

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 1 SOMN(BMN) PE-punt toegekend.