Beschrijving

Een webinar over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het stelsel van fosfaatrechten, actuele jurisprudentie, de stand van zaken anno 2021 en de valkuilen voor de (juridische) praktijk.

Dit webinar heeft controlevragen.

Niveau
Academisch niveau

Duur
3.30 uur

Studiepunten

  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
  • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 3 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend
  • De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten toegekend.