De zuivelsector ligt op koers om de reductie te realiseren. De kortingspercentages blijven ongewijzigd en het advies van de knelgevallencommissie wordt ook toegepast bij het fosfaatreductieplan (twee extra categorieën: nieuwe bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening). Kamerstukken II, 2016/17, 33037, nr. 223.