Internetconsultatie wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen zijn ter consultatie aangeboden. Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (waaronder overgangsrecht). De reacties uit de internetconsultatie van de civielrechtelijke regeling in 2019 zijn hierin verwerkt. De internetconsultatie loopt tot en met 10 februari 2023.   Het fiscale gedeelte is in aparte stukken opgenomen. Ondanks dat de

2022-10-18T15:50:51+02:0018 oktober 2022|Nieuwsflits|

Stikstof: rapport Remkes

Het zal u niet ontgaan zijn: het langverwachte rapport van Remkes (Kamerstukken I 2022/23. 30252, nr. B) is op 5 oktober 2022 verschenen. Remkes benadrukt dat Nederland door de Habitatrichtlijn genoodzaakt is om de natuur in Nederland in stand te houden. De door het kabinet gestelde doelen blijven voor hem het vertrekpunt van het handelen.

2022-10-11T10:07:30+02:0011 oktober 2022|Nieuwsflits|

GLB

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en

2022-10-04T09:00:31+02:004 oktober 2022|Nieuwsflits|

Mestboete

Beroep tegen opgelegde bestuurlijke boete vanwege overtreding van de Meststoffenwet. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit en met het daarin genoemde NVWA-rapport, voldoende heeft aangetoond dat eiseres de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen met 1.454 kg en de fosfaatgebruiksnorm met 109 kg heeft overschreden. Daarbij heeft verweerder terecht de door eiseres

2022-09-27T09:05:09+02:0027 september 2022|Nieuwsflits|

Didam-arrest en grondruil

Kernvraag is of de provincie met een grondruiltransactie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. In het bijzonder gaat het om de vraag of de provincie heeft voldaan aan de eisen die de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest heeft gesteld aan een (privaatrechtelijke) verkoop van grond door een overheidslichaam. De voorzieningenrechter beantwoordt dit laatste

2022-09-20T08:18:41+02:0020 september 2022|Nieuwsflits|

Opzegging

Pachter koopt een deel van het perceel los land dat hij op basis van een pachtovereenkomst in gebruik heeft. Vervolgens rest een pachtovereenkomst met betrekking tot een geringe oppervlakte (niet groter dan 1 ha). Op die pachtovereenkomst - zo volgt uit artikel 7:395 lid 1 BW - zijn de in de artikelen 7:367 BW tot

2022-09-06T09:20:39+02:006 september 2022|Nieuwsflits|

Schapen

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 61-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, een stillegging van zijn onderneming voor 1 jaar en een beroepsverbod van 5 jaar. De man schoot als schapenhouder tekort in de verzorging van zijn schapen. De schapen kregen te weinig voer, er was niet altijd drinkwater en soms liepen ze

2022-08-30T09:05:27+02:0030 augustus 2022|Nieuwsflits|

Electrische prikker

Wet dieren. Gebruik van een elektrische prikker bij varkens. Appellant voert in hoger beroep aan dat het rapport van bevindingen te kort schiet om als afdoende motivering van het primaire besluit te dienen en dat de rechtbank ten onrechte een latere e-mail van de toezichthouder met nadere toelichting/aanvulling heeft gebruikt voor de vaststelling van de

2022-08-23T08:03:20+02:0023 augustus 2022|Nieuwsflits|

Verjaring

Verkrijgende of bevrijdende verjaring stuk landbouwgrond; bij ruilverkaveling in 1989 is erfgrens niet vastgelegd of dat de strook grond aan voorganger is toebedeeld en zodoende toen door hem in eigendom is verkregen. artikel 3:99 BW juncto artikel 73 lid 1 van de Overgangswet NBW; verjaringstermijn 10 jaar; onafgebroken bedrijfsmatig gebruik maken van de strook landbouwgrond

2022-08-16T11:13:37+02:0016 augustus 2022|Nieuwsflits|

Zorgboerderij

Kwalificatie pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:311 BW. Zorgboerderij levert geen bedrijfsmatige landbouw op. De agrarische activiteiten zijn beperkt en zijn zowel feitelijk als qua gerealiseerde omzet onderschikt aan de zorgverlenende activiteiten. Het telen van gewassen en het houden van vee geschiedt primair ten behoeve van de zorg en niet omwille van daarmee te genereren

2022-08-10T15:14:19+02:0010 augustus 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden