About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 141 blog entries.

Verrekening na voorkeursrecht

Op 6 oktober 2017 is een koopovereenkomst gesloten tussen [eisers] als verkopers en [gedaagde] als koper met betrekking tot de percelen grond. Onbetwist is komen vast te staan dat [gedaagde] hierbij gebruik heeft kunnen maken van zijn voorkeursrecht als pachter. In de koopovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat zij bereid zijn de levering van de gronden

2019-04-29T13:33:30+00:00 29 april 2019|Nieuwsflits|

Vleesveehouders

Fosfaatrechten: herziening van toegekende fosfaatrechten met toepassing van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee (Beleidsregel). Definitie van het begrip “melkvee”; de interpretatie van dit begrip in de Beleidsregel en in vervolg daarop in de besluitvorming komt niet overeen met de Meststoffenwet (Msw). Hetgeen verweerder heeft aangevoerd over de goedkeuringsbeschikking, waarin de Europese Commissie het fosfaatrechtenstelsel met de

2019-04-17T11:27:12+00:00 17 april 2019|Nieuwsflits|

Endotoxinen

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente Laarbeek de omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkensbedrijf gedeeltelijk kon weigeren vanwege de toename van de uitstoot van endotoxinen. Op basis van een advies van de StAB concludeert de rechtbank dat de grenswaarde voor de uitstoot voldoende is onderbouwd en dat verweerder gebruik mocht maken van

2019-04-15T14:59:42+00:00 15 april 2019|Nieuwsflits|

Lijst geldelijke regelingen

Weerijs-Zuid; claims t.a.v. diverse kostenposten, deels gegrond. Rechtbank Oost-Brabant 03-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1957; Verschil in gebruikswaarde/kwaliteit, schaduwschade, agrarische meerwaarde, ECLI:NL:RBOBR:2019:1793

2019-04-15T14:58:58+00:00 15 april 2019|Nieuwsflits|

Herplantplicht

Verweerder heeft gesteld dat de ontheffing van de herplantplicht op grond van artikel 3.3 van de beleidsregel alleen in bijzondere gevallen kan worden verleend. Verweerder heeft aangegeven dat blijkens de toelichting bij artikel 3.3 van de beleidsregel van een bijzonder geval sprake kan zijn indien de draden zo laag hangen dat bosontwikkeling niet meer mogelijk

2019-04-11T10:39:17+00:00 11 april 2019|Nieuwsflits|

Regulier

Voortzetting gebruik na afloop eenmalige pachtovereenkomst kwalificeert als een reguliere overeenkomst. Vastlegging. Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2647

2019-04-11T10:38:43+00:00 11 april 2019|Nieuwsflits|

Pachtvorm

Artikel 70f lid 3 en lid 5 Pachtwet. De kern van de zaak is de kwalificatie van de tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst van 2006. Het is geen teeltovereenkomst als bedoeld in artikel 70f lid 3 Pachtwet omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een eenmalige pachtovereenkomst. Het hof oordeelt

2019-04-11T10:38:05+00:00 11 april 2019|Nieuwsflits|

Coöperatie

Uittreding coöperatie Avebe. Aantal akkerbouwers voldoen niet aan hun leveringsplicht van ‘fabriekaardappelen’ jegens Avebe, wegens in hun ogen te lage aardappelprijzen. Hof acht geen reden aanwezig om de daarvoor opgelegde statutaire boete te matigen. Zij zeggen voorts hun lidmaatschap op en worden geconfronteerd met een aan Avebe te vergoeden vergoeding van € 681 per door

2019-04-01T14:08:18+00:00 1 april 2019|Nieuwsflits|

Dierziekten

In een brief is de Tweede Kamer geïnformeerd over twee onderwerpen: de Roadmap strategische aanpak vogelgriep. De roadmap bevat 28 uiteenlopende acties, onder andere op het gebied van preventie van insleep van HPAI vanuit wilde vogels, vaccinatie, het beperken van de gevolgen van een HPAI-uitbraak en communicatie. Verder heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) een

2019-04-01T14:07:25+00:00 1 april 2019|Nieuwsflits|

Pacht en fosfaatrechten

Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van

2019-03-27T10:40:26+00:00 27 maart 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden