About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 149 blog entries.

Fosfaatrechten

De Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2019, 212). De wet is op 13 juni 2019 in werking getreden.

2019-06-17T15:15:53+00:00 17 juni 2019|Geen onderdeel van een categorie|

PAS

Een eerste reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS is te vinden in Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 146. Veel is er nog niet te melden, behalve dat ook de minister vindt dat de uitspraak duidelijk

2019-06-17T15:14:53+00:00 17 juni 2019|Geen onderdeel van een categorie|

Pachtprijzen

De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 27924, nr. 75). De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden

2019-06-17T15:14:25+00:00 17 juni 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Bedrijfsovername. Het College is van oordeel dat, nu dit volgt uit de toelichting bij de wet, verweerder terecht is uitgegaan van de afspraken tussen partijen over de verdeling van het fosfaatrecht bij de opsplitsing van V.O.F. [naam 5] . Verweerder wordt echter niet gevolgd in zijn standpunt in het bestreden besluit over wat door partijen

2019-06-11T13:48:09+00:00 11 juni 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Er wordt een spoedwijziging  van de Meststoffenwet door het parlement gejaagd. Het wetsvoorstel strekt tot tijdelijke verhoging van het afromingspercentage dat wordt toegepast bij de overgang van (een gedeelte van) het op een bedrijf rustende fosfaatrecht tot 20%. Beoogd wordt op die manier de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te

2019-06-03T12:31:45+00:00 3 juni 2019|Nieuwsflits|

PAS

De uitspraken van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof zijn ook op rechtspraak.nl te vinden. Over weiden en bemesten bijvoorbeeld ABRS 29-05-2019, ECLI:NL:RVS:2019:1704. Over vergunningen ECLI:NL:RVS:2019:1603

2019-06-03T12:30:57+00:00 3 juni 2019|Nieuwsflits|

Raad van State over PAS

De Raad van State heeft de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel geveegd, als basis voor toestemmingen voor uitbreiding van de ammoniakdepositie. Ook de vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Habitatrichtlijn. Het persbericht: Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een

2019-05-29T11:04:03+00:00 29 mei 2019|Nieuwsflits|

Gebrek

Gepacht land besmet door knolcyperus. Gebrek bij aanvang pacht? Nu de teeltpachtovereenkomst niet (tijdig) is ingezonden ter registratie, geldt dat partijen pachtovereenkomsten hebben gesloten waarvoor het normale pachtregime geldt (Hof Arnhem, 2 maart 2004, Pr juni 2004/4, [X] / [IJ] ). De uitzondering van artikel 7:396 lid 1 geldt daarom niet en de artikelen 7:321

2019-05-29T11:03:10+00:00 29 mei 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Verweerder is in beroep volledig tegemoetgekomen. Blijft over het beroep tegen brief met herhaald besluit, dit is niet gericht op rechtsgevolg dus geen appellabel besluit. Beroep is niet-ontvankelijk. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:196 Verweerder heeft niet onderkend dat er tijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet ook opnieuw

2019-05-21T13:30:33+00:00 21 mei 2019|Nieuwsflits|

Plaatsopneming

Appellanten zijn eigenaars van het landgoed [naam landgoed] met een oppervlakte van ruim 100 hectare, gelegen in de gemeenten [gemeente] . De op het landgoed gelegen hoeve [naam hoeve] , omvattende een boerderijwoning met bedrijfsgebouwen en percelen landbouwgrond, is verpacht aan [verweerders] . [verweerder sub 1] en [verweerder sub 2] exploiteren daarop ieder een eigen

2019-05-21T13:29:33+00:00 21 mei 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden