About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 21 blog entries.

Paard

Koop van paard voor de dressuursport. Kort na koop en levering blijkt dat het paard behept is met een gebrek waardoor het niet geschikt is voor (enigszins duurzaam) gebruik in de dressuursport. Non-conformiteit. Ontbinding koopovereenkomst en ongedaanmaking van de verrichte prestaties. Hof Den Bosch 08-05-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1988

2018-05-15T14:10:16+00:00 15 mei 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Faunafonds

Schade door mezen aan peren. Het standpunt van het college van GS dat [wederpartij] een effectieve methode had kunnen toepassen om schade aan zijn peren te voorkomen is door [wederpartij] gemotiveerd betwist. Volgens [wederpartij] zijn er in Nederland twee bedrijven die hagelnetten bij de teelt van Conference-peren gebruiken. Deze bedrijven gebruiken naast die netten geen

2018-05-15T14:09:32+00:00 15 mei 2018|Nieuwsflits|

Knelgevallen

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om verzoekster, zoals zij vraagt, bij wege van voorlopige maatregel toe te staan om zich te gedragen alsof haar 7.669 kg fosfaatrecht is toegekend. Het is niet duidelijk of verzoekster voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 72 van de Uitvoeringsbesluit, nu over de bedrijfsoverdracht tussen de

2018-05-07T16:01:09+00:00 7 mei 2018|Nieuwsflits|

I&R

Bedrijfsblokkade in verband met kalveren in I&R-systeem. Schorsing voor zover bedrijfsblokkade ziet op kalveren die na 1 januari 2018 op het bedrijf van verzoekster zijn geboren. De relevante Europese regelgeving dwingt niet zonder meer tot het verbieden van alle verplaatsingen van alle dieren van verzoekster. De voorzieningenrechter ziet ruimte voor een minder vergaande lezing van

2018-05-07T16:00:20+00:00 7 mei 2018|Nieuwsflits|

Kennelijke fout

Het College is van oordeel dat de door appellante ingevulde Gecombineerde opgave 2015 en de bijbehorende bedrijfskaart geen tegenstrijdigheden bevat die bij een eenvoudige administratieve controle van de aanvraag hadden moeten opvallen en die wijzen op een vergissing van appellante. De opgegeven numerieke oppervlakte van de percelen 6 en 8 wijkt immers niet af van

2018-05-07T11:47:58+00:00 7 mei 2018|Nieuwsflits|

Pacht – onteigening

Een pachtrecht kan anders dan de in art. 4 Ow genoemde rechten (het recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, beklemming en huurkoop) niet worden onteigend. Het vervalt op grond van art. 59 lid 3, eerste volzin, Ow door de inschrijving van het vonnis waarbij de verpachte zaak wordt onteigend. Art. 40b lid 1 Ow

2018-04-24T12:45:19+00:00 24 april 2018|Nieuwsflits|

Verzekering

Bij een teler van orchideeën is schade aan planten ontstaan. De teler wil dat haar verzekeraar de schade vergoedt. De teler voert aan dat de schade is veroorzaakt door een probleem met de reinigingsinstallatie van de voedingsunit. Op basis van de verzekering is de schade alleen gedekt als de schade is ontstaan door een beschadiging

2018-04-17T10:38:23+00:00 17 april 2018|Nieuwsflits|

Waardeverrekening

Biedt de Wilg een grondslag voor de financiële verrekening van kwaliteitsverschillen van geruilde landbouwgronden via de lijst der geldelijke regelingen? AG Valk meent van wel. `Met de Wilg heeft de wetgever gekozen voor oppervlakte als ruilgrondslag. Die keuze sluit echter niet uit dat waardeverschillen tussen de ingebrachte en toegedeelde gronden via de LGR worden verrekend.

2018-04-17T10:37:08+00:00 17 april 2018|Nieuwsflits|

Jonge boeren

Niet in geschil is dat de maatschapsakte van 6 januari 2015 geen bepalingen bevat waaruit blijkt dat de zoon blokkerende zeggenschap heeft ter zake van alle ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000,-. Gelet hierop heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat niet aan het vereiste van blokkerende zeggenschap van

2018-04-11T11:23:52+00:00 11 april 2018|Nieuwsflits|

Verdeling

Onverdeelde gemeenschap waartoe verpachte boerderijen met land behoorden. Vordering tot betaling van de tot datum verdeling en levering verschuldigde pachtsommen. Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen? Hof oordeelt (voorshands) dat de vorderingen in eerste aanleg vorderingen betroffen van twee deelgenoten jegens drie andere deelgenoten en een derde. In het andere geval zijn het verdelingsvorderingen. Het hof gelast een

2018-04-11T11:22:25+00:00 11 april 2018|Nieuwsflits|
Load More Posts