About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 280 blog entries.

Geurhinder

Tussenuitspraak. Extra geurhinder mestverwerker in overbelaste situatie. Het bestreden besluit laat een mestverwerkingsinstallatie toe bij een varkenshouderij bij de dorpskern van Asten. Door de varkenshouderij is al sprake van een overbelaste situatie. De mestverwerkingsinstallatie voegt hier extra geurhinder aan toe. Mag dat? De rechtbank heeft de Stichting advisering bestuursrechtspraak de kwestie met spoed laten onderzoeken.

2020-08-03T15:24:02+02:00 3 augustus 2020|Nieuwsflits|

Derogatie

In een brief heeft de minister van LNV de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe derogatie Nitraatrichtlijn. De verlengingsbeschikking komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die gold tot en met 31 december 2019. De gebruiksnorm voor boeren die gebruikmaken van derogatie blijft ongewijzigd: bedrijven met minimaal 80% grasland mogen tot 230 kilogram stikstof

2020-07-27T16:19:14+02:00 27 juli 2020|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

Uitoefening recht van overpad gefrustreerd. Dwangsommen verbeurd. Machtiging verwijderen obstakels met behulp van deurwaarder. Rechtbank Midden-Nederland 17-07-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2844

2020-07-27T16:18:24+02:00 27 juli 2020|Nieuwsflits|

Octrooi

Op 14 mei jl. heeft de Vergrote Kamer van Beroep van het EOB uitspraak1 gedaan in zaak G3/19 over een octrooi op pepers. In deze zaak werd de vraag voorgelegd of de nieuwe uitvoeringsregel 28(2) bij het Europees Octrooiverdrag rechtsgeldig is. Deze regel werd in 2017 aangepast, zodat er geen octrooien meer kunnen worden verleend

2020-07-20T16:07:05+02:00 20 juli 2020|Nieuwsflits|

Randvoorwaardenkorting

Verzoek om herziening van besluit waarbij een randvoorwaardenkorting van 3% is opgelegd. Vrijspraak politierechter voor dezelfde feiten; uit de aantekening van het mondeling vonnis niet kan worden opgemaakt op grond waarvan de politierechter tot vrijspraak is gekomen. Verweerder mag reeds hierom zijn oorspronkelijke besluit handhaven. CBB 14-07-2020, ECLI:NL:CBB:2020:458.

2020-07-20T16:06:32+02:00 20 juli 2020|Nieuwsflits|

Vergunning

Verzoek om handhaving ten aanzien van de uitbreiding van een veehouderij nabij het Lauwersmeer, omdat dit project werd uitgevoerd zonder vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Verweerder heeft eerder vergunning verleend voor dit project maar die vergunning is door de bestuursrechter vernietigd (Rechtbank Noord-Nederland 14-02-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:755). Weigering handhaving in verband met voornemen om wederom

2020-07-14T16:03:13+02:00 14 juli 2020|Nieuwsflits|

PAS

Openbaarmaking locatiegegevens meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Betreft voornamelijk meldingen van veehouderijen. Zaak met circa 3.500 derde-belanghebbenden. Op verzoek van de voorzieningenrechter heeft verweerder een apart besluit genomen ten aanzien van de openbaarmaking van 10 meldingen. Locatiegegevens maken deel uit van de emissiegegevens en zijn noodzakelijk om een effectieve publieke

2020-07-14T16:02:24+02:00 14 juli 2020|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

De uitoefening van de erfdienstbaarheid is onmogelijk geworden door de aanleg van een nevengeul. Vordering tot wijzing van de erfdienstbaarheid ingesteld door het Waterschap en de eigenaar van het dienende erf. Het heersende erf wordt lopende het hoger beroep verkocht. Belang van de voormalig eigenaar van het heersende erf bij reconventionele vorderingen? Instellen reconventionele vorderingen

2020-07-14T16:01:56+02:00 14 juli 2020|Nieuwsflits|

Tarieven

De Regeling tarieven Plantenziektenwet is gewijzigd. Met deze wijziging worden in aanvulling op het bestaande retributiestelsel retributies vastgesteld voor importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, fytosanitaire doorvoer en hercontroles. Voor de nieuwe tarieven voor fytosanitaire doorvoer en importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines is gekozen voor kwartiertarieven omdat daarbij wordt aangesloten bij het gebruikelijke retributiesysteem

2020-07-06T20:29:32+02:00 6 juli 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden