Omgevingswet

Er is een wetsvoorstel tot  “Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)” naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 2. Er zit ook weer een omvangrijke memorie van toelichting

2018-07-11T11:11:43+01:00 11 juli 2018|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

Vordering tot opheffing erfdienstbaarheid van weg ten gunste en ten laste van meerdere erven. Redelijk belang. Wel bevoegdheid om de weg af te sluiten, mits te openen door gerechtigden op de erfdienstbaarheid. Daarnaast is gebruik met te brede (landbouw)voertuigen onrechtmatig. Rechtbank Gelderland 22-11-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6940

2018-07-11T11:10:45+01:00 11 juli 2018|Nieuwsflits|

Pluimveerechten

Een pluimvee houdend echtpaar uit Manderveen krijgt een taakstraf opgelegd van 180 uur wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten. De man en vrouw hadden in 2013, 2014 en 2015 zo’n 60.000 kippen op hun boerderij zonder pluimveerechten. De B.V en de Holding B.V krijgen beide een voorwaardelijke boete opgelegd van 45.000 euro,

2018-07-04T14:53:19+01:00 4 juli 2018|Nieuwsflits|

Bos

De gemeenteraad van Boekel heeft het gehele grondgebied aangewezen als bebouwde kom als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit hoofdstuk gaat over de bescherming van houtopstanden. Hierdoor verliest de provincie Noord-Brabant (een van de eisers in deze zaak) al haar bevoegdheden op basis van dat hoofdstuk in de Wnb. De rechtbank

2018-07-04T14:52:47+01:00 4 juli 2018|Nieuwsflits|