Hof Den Haag: Fosfaatreductieplan deugt

De Nederlandse staat heeft op 31 oktober 2017 in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017. In die vonnissen had

2017-10-31T11:36:52+01:00 31 oktober 2017|Nieuwsflits|

Betalingsrechten

Aangezien appellante voor 2013 geen recht had op betaling van een rechtstreekse betaling van minimaal € 500,-, naar aanleiding van een daartoe ingediende steunaanvraag, heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat appellante op grond van artikel 24, eerste lid, eerste alinea en onder b, van Verordening 1307/2013 niet in aanmerking komt voor toewijzing

2017-10-23T12:19:19+01:00 23 oktober 2017|Nieuwsflits|

Woningbouw

Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente Bronckhorst wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) niet gegrond. Parket HR 02-06-2017, ECLI:NL:PHR:2017:484 en HR 13-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2615

2017-10-23T12:18:35+01:00 23 oktober 2017|Nieuwsflits|

Omgevingswet

Volgens een nieuwe planning zal de Omgevingswet in werking treden per 1 januari 2021. Maar het kan ook nog later worden. (Kamerstukken I, 2017/18, 33118, AE)

2017-10-23T12:18:02+01:00 23 oktober 2017|Nieuwsflits|

Paard

Koper van paard beroept zich op consumentenbescherming. Hij heeft de hoedanigheid van consument onvoldoende onderbouwd. Hof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8232  

2017-10-16T13:52:35+01:00 16 oktober 2017|Nieuwsflits|

GLB

De resultaten aan van het onderzoek dat Wageningen Economic Research heeft uitgevoerd naar de inkomenseffecten van het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek laat zien dat de grootste veranderingen in de toeslagen/ betalingsrechten tussen 2014 en 2015 optraden in de vleeskalverhouderij, op de zetmeelaardappelbedrijven en in de intensieve melkveehouderij, zoals

2017-10-16T13:53:07+01:00 16 oktober 2017|Nieuwsflits|

Grondgebonden

De rechtbank overweegt dat uit de definitie van een grondgebonden bedrijf en een grondgebonden veehouderij blijkt dat een veehouderij, zoals een geitenhouderij, als grondgebonden kan worden aangemerkt als het bedrijf (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel. Deze agrarische grond dient te behoren tot het bedrijf of de bedrijfsvoering van het bedrijf.

2017-10-10T12:05:40+01:00 10 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

Hedwigepolder

Volgens de conclusie van de Procureur-Generaal (Van Oven) moet de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (vervroegde onteigening Hedwigepolder) worden vernietigd. In de conclusie gaat het onder meer om de zelfrealisatie door de eigenaar van de polder. Parket HR 29-09-2017, ECLI:NL:PHR:2017:980

2017-10-10T12:04:46+01:00 10 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

BTW

De btw-landbouwregeling wordt afgeschaft. Bij de invoering van de Wet OB 1968 werd besloten tot de introductie van een bijzondere regeling voor landbouwers, mede omdat het ongewenst werd geacht om landbouwers te verplichten een btw-administratie te voeren. Door de modernisering van de landbouwsector die sindsdien heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers echter niet wezenlijk meer van andere

2017-10-06T14:59:29+01:00 6 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

Fosfaatreductieplan

De zuivelsector ligt op koers om de reductie te realiseren. De kortingspercentages blijven ongewijzigd en het advies van de knelgevallencommissie wordt ook toegepast bij het fosfaatreductieplan (twee extra categorieën: nieuwe bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening). Kamerstukken

2017-10-06T14:58:46+01:00 6 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|