Evaluatie Wilg

De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) heeft in 2007 de Landinrichtingswet opgevolgd. Een nieuwe brede wetgevingsoperatie staat op stapel: de Omgevingswet. Daarin zou ook de landinrichting kunnen worden opgenomen, maar voor het zover is, moest er worden geëvalueerd. De conclusie van de onderzoekers: landinrichting wordt (te) weinig gebruikt, maar kan toch niet worden gemist bij

2017-09-05T12:01:52+01:00 12 februari 2015|Nieuwsflits|