Mestverwerking

De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oorzaken van vertraging: er worden vaak ongeschikte locaties aangevraagd, de aanvrager heeft onvoldoende kennis van zaken, effecten op de volksgezondheid is weinig over bekend, er is verzet van omwonenden. (Kamerstukken II, 2013/14, 33322,

2017-09-05T13:04:03+01:00 10 oktober 2013|Nieuwsflits|

Beleidskader Gelderland NBW onderuit

Na Overijssel (ABRS 22 mei 2014, Agr. R. 2013, nr. 5733, met noot D.W. Bruil) is Gelderland aan de beurt (zaaknummer 201307089/2/R2): het aldaar gehanteerde beleidskader voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet is eveneens door de rechter van de hand gewezen. Ongetwijfeld heeft ook de Provincie Gelderland een onderbouwing verschaft voor de gehanteerde

2017-09-05T12:03:45+01:00 7 oktober 2013|Nieuwsflits|