Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet – fysiek en livestream

Van der Valk Hotel Houten-Utrecht Hoofdveste 25, Houten

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag kabels en leidingen.   Doelgroep De cursus is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer in het algemeen gezegd is deze cursusmiddag bedoeld voor iedereen die betrokken

€395,00

Studiemiddag Pacht 2019 (actualiteiten) – Houten/Utrecht

Van der Valk Hotel Houten-Utrecht Hoofdveste 25, Houten

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.   Doelgroep De cursus is bestemd

€440,00

Studiemiddag Pacht 2018 (actualiteiten) – Houten-Utrecht

Van der Valk Hotel Houten-Utrecht Hoofdveste 25, Houten

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.   Docenten prof. mr. D.W. (Willem) Bruil Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen   mr. E.H.M. (Els) Harbers

€440,00