Alles over Pacht november 2021

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

(Herhaling cursus april 2021) Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar

€2.790,00

Alles over Agro-fiscaliteit 2021 (2-daagse cursus)

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep in het leven van de agrariër. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende fiscaal adviseurs

€1.495,00

Alles over Pacht april 2021

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

(Herhaling cursus november 2020) Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar

€2.790,00

Alles Over Pacht 2020 (3-daagse cursus)

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Wegens omstandigheden is besloten om de 3-daagse cursus Alles over Pacht die gepland stond op donderdag 26 maart, vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart 2020 te verschuiven naar donderdag 5 november, vrijdag 6 november en zaterdag 7 november 2020. (Herhaling cursus november 2019) Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch

€2.790,00

Fiscaal agrarisch recht 2019

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over de actualiteiten van het fiscaal agrarisch recht. In het bijzonder zal worden ingegaan op: Fiscale tarieven, aftrekposten en faciliteiten; optimale fiscale structurering van landbouwbedrijven Samenwerking tussen derden Bedrijfsopvolging in de landbouw na het Besluit van 23-11-2018, waardering en meerwaardeclausule Landbouwvrijstelling en herwaardering landbouwgrond; stand van zaken.

€345,00

Maatschapscontracten in de landbouw

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Agrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten.   Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld

€440,00

Natuurbescherming

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over natuurbeschermingsrecht. De Habitatrichtlijn is sinds jaar en dag een uitdaging voor de Nederlandse wetgever, voor het bestuur en voor de agrarische sector. In deze studiemiddag zal vooral worden ingegaan op de gebiedsbescherming van Natura 2000, de vergunningverlening voor agrarische bedrijven en de programmatische aanpak stikstof. De

€290,00

Alles Over Pacht (3-daagse)

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

(Herhaling cursus november 2017) Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar

€2.790,00

Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar

Koop Tickets €375,00

Maatschapscontracten in de landbouw

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Agrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten.   Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld

€375,00