Alles over Mestbeleid

Van der Valk Hotel Veenendaal Bastion 73, Veenendaal

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een intensieve studiedag over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten. Aandacht wordt onder andere besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het geldend recht en aan toekomstige wetgeving. Met deze studiedag bent u weer helemaal op de hoogte en klaar voor de toekomst.

€495,00

Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen

Van der Valk Hotel Veenendaal Bastion 73, Veenendaal

Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkomdag’, op vrijdag 18 november 2022 de actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze dag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats. Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en

€495,00

Pacht (actualiteiten) 2022 – Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal Bastion 73, Veenendaal

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het

€440,00

Fosfaatrechten – Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal Bastion 73, Veenendaal

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert studiemiddagen over het nieuwe fosfaat-rechtenstelsel voor de melkrundveehouderij. Fosfaatrechten zijn aangekondigd op 2 juli 2015, najaar 2016 lag er een wetsvoorstel en per 1 januari 2017 moest het stelsel in werking treden. Dat is uitgesteld tot januari 2018. Bij deze studiemiddagen wordt het nieuwe stelsel besproken: hoe worden de

€375,00