Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een intensieve studiedag over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten. Aandacht wordt onder andere besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het geldend recht en aan toekomstige wetgeving. Met deze studiedag bent u weer helemaal op de hoogte en klaar voor de toekomst.

De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (alsmede voor advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun kennis van het mestrecht willen actualiseren en completeren.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Docenten

mr. ing. A.N.M. (Anita) van Bavel, mr. P.J.G. (Peter) Goumans, mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

09.30 uur   Welkom/inleiding
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

09.45 uur
Systematiek van de Meststoffenwet (deel 1)
mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij
– Mestproblematiek
– Meststoffenwet in historisch perspectief
– Meststoffenwet in Europees perspectief
– Meststoffenwet in relatie tot andere milieuwetgeving

10.45 uur    Pauze

11.00 uur
Systematiek van de Meststoffenwet (deel 2)
mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij
– Pijlers Meststoffenwet
– Systematiek Meststoffenwet

12.30 uur     Lunch

13.30 uur
Actualiteiten geldend recht: waar staan we nu?
mr. P.J.G. (Peter) Goumans
– Recente jurisprudentie
– Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
– Handhaving (mestboeteproblematiek en strafrechtelijke handhaving)

14.30 uur
Actualiteiten nieuw beleid
mr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij en mr. P.J.G. (Peter) Goumans
– Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn
– Derogatie
– Winterteelten en vanggewassen

15.00 uur      Pauze

15.15 uur
Fosfaatrechten (deel 1)
mr. ing. A.N.M (Anita) van Bavel
Aan de orde komen het stelsel van fosfaatrechten en ontwikkelingen in de wetgeving, alsmede de jurisprudentie over pacht en fosfaatrechten, in- en uitschaarders, melkproductie en fosfaatrechten enzovoorts.

16.15 uur       Pauze

16.30 uur
Fosfaatrechten (deel 2)
mr. ing. A.N.M (Anita) van Bavel
Aan de orde komen het stelsel van fosfaatrechten en ontwikkelingen in de wetgeving, alsmede de jurisprudentie over pacht en fosfaatrechten, in- en uitschaarders, melkproductie en fosfaatrechten enzovoorts.

17.15 uur       Einde

 

Docenten

mr. ing. A.N.M (Anita) van Bavel – ABAB Legal

Anita is sinds 2006 werkzaam als jurist bij ABAB Legal. Daarvoor werkte ze bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en accountantskantoor Accon avm. Kort na haar studie Agrarische Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch heeft zij in de avonduren Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.
Anita is gespecialiseerd in agrarisch recht, waarbij haar aandachtsgebieden liggen op het terrein van pacht, mestwetgeving en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ze adviseert en procedeert voor agrarische ondernemers. Daarnaast heeft Anita zich gespecialiseerd in het bestuursrecht. Ze heeft hiertoe de specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht (Grotius Academie) gevolgd.

 

Joost de Rooijmr. dr. J.J.J. (Joost) de Rooij – Linssen cs Advocaten

Joost heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1997 cum laude is afgestudeerd. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Linssen cs Advocaten, vanaf 1998 als advocaat en sinds 2008 tevens als partner. Vanaf het begin af aan heeft Joost zich bezig gehouden met agrarisch recht. Inmiddels is hij gespecialiseerd in de diverse onderdelen van het agrarisch bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan het milieurecht en omgevingsrecht. Daarnaast specialiseert hij zich in de Natuurbeschermingswet en in specifiek sectoraal recht waarmee agrarische bedrijven geconfronteerd worden, zoals veterinaire wetgeving en de Meststoffenwet.

 

Peter Goumans Hekkelmanmr. P.J.G. (Peter) Goumans – Hekkelman Advocaten & Notarissen NV

Peter is advocaat sinds 2000. Daarvoor werkte hij als jurist bij de Provincie Limburg en als rechtshulpverlener en manager bij de Stichting Rechtsbijstand, welke stichting uitvoering geeft aan rechtsbijstandverzekeringen van onder meer Interpolis. Peter adviseert en procedeert vooral voor ondernemers in de agrarische en aanverwante sector. Bovendien doceert hij aan de beroepsopleiding van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Peter publiceert regelmatig in het Land- en Tuinbouw Bulletin, vakbladen voor de hippische sector en zo nu en dan in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Een van de specifieke onderwerpen is de groeiregulering in de melkveehouderij en het stelsel van fosfaatrechten.

 

Deelname en kosten

Deelname kost € 495,00 exclusief 21% BTW. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen € 480,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, lunch, koffie/thee en een aperitief.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 6 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 6 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 6 PE-punten facultatief toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar